Mayorga-Fontana Arquitectos

carrer de Marina, 154, 4-3
Eixample
08013
Barcelonahttp://mayorgafontanaarqs.wordpress.com


Latitude: 2.18318
Longitude: 41.39814


Facebook

  • Empresa responsable
  • Membre de Barcelona + Sostenible


Mayorga + Fontana és una societat professional dedicada a la realització d'estudis, projectes i consultories en arquitectura, urbanisme, paisatgisme. En el nostre treball integrem diversitat d'enfocaments i emfatitzem la interescalaridad, la interdisciplinarietat com a eines, i la sostenibilitat i l'ecologia com a visió transversal per aconseguir espais habitables. Des el global i el local, des del general i l'específic; des d'una perspectiva orientada a la reflexió i a l'acció, els nostres projectes assumeixen la intervenció en el "territori habitat".

En l'àmbit arquitectònic i urbanístic en les propostes es prioritza l'economia de mitjans i recursos i la qualitat espacial. Es plantegen interaccions entre les escales arquitectònica, urbana i territorial. S'entén que l'habitabilitat del territori, és a dir la valoració en conjunt de les seves característiques i qualitats ambientals perceptibles, no han d'anar necessàriament en contra del seu ús i apropiació per l'home. Tant el planejament com la projectació en les seves diverses escales, ha de considerar els aspectes funcionals i de programa, però també ha de determinar la qualitat espacial i urbana. Pel que fa als projectes d'instal·lacions, espais expositius, disseny gràfic i editorial, es pretén l'aplicació de criteris que permetin produir espais i documents caracteritzats per la senzillesa i economia formal i facilitat de transmissió de la informació.

Entitat signant del Compromís ciutadà per la Sostenibilitat

Mayorga-Fontana Arquitectos

carrer de Marina, 154, 4-3
Eixample / Fort Pienc
08013 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://mayorgafontanaarqs.wordpress.com Facebook

Mayorga + Fontana és una societat professional dedicada a la realització d'estudis, projectes i consultories en arquitectura, urbanisme, paisatgisme. En el nostre treball integrem diversitat d'enfocaments i emfatitzem la interescalaridad, la interdisciplinarietat com a eines, i la sostenibilitat i l'ecologia com a visió transversal per aconseguir espais habitables. Des el global i el local, des del general i l'específic; des d'una perspectiva orientada a la reflexió i a l'acció, els nostres projectes assumeixen la intervenció en el "territori habitat".

En l'àmbit arquitectònic i urbanístic en les propostes es prioritza l'economia de mitjans i recursos i la qualitat espacial. Es plantegen interaccions entre les escales arquitectònica, urbana i territorial. S'entén que l'habitabilitat del territori, és a dir la valoració en conjunt de les seves característiques i qualitats ambientals perceptibles, no han d'anar necessàriament en contra del seu ús i apropiació per l'home. Tant el planejament com la projectació en les seves diverses escales, ha de considerar els aspectes funcionals i de programa, però també ha de determinar la qualitat espacial i urbana. Pel que fa als projectes d'instal·lacions, espais expositius, disseny gràfic i editorial, es pretén l'aplicació de criteris que permetin produir espais i documents caracteritzats per la senzillesa i economia formal i facilitat de transmissió de la informació.

Entitat signant del Compromís ciutadà per la Sostenibilitat