Jardins de Torre Girona

Carrer Jordi Girona, 31
Les Corts
08034
Barcelona

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/atlas-de-biodiversidad-de-barcelona


Latitude: 2.1157401
Longitude: 41.3892675  • Parc o jardí públic
  • Centre que fomenta la biodiversitat
  • Arbre d'interès


Aquests jardins inclouen la casa rehabilitada del que fou el banquer i alcalde de la ciutat Manuel Girona i Vidal, al qui se li dedica el proper passeig que porta el seu nom.

Són uns jardins de la UPC en els que es pretén recuperar la biodiversitat. En el grup de treball que ha dissenyat el Pla hi han participat la Fundació World Nature (impulsora dels Refugis de Biodiversitat), l'Ajuntament de Barcelona (Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat), el Museu de Ciències de Barcelona, i l'Associació Gestió Natural (que assessora habitualment en la conservació de l'espai).

L'objectiu
El Pla té per objectiu aplicar mesures de conservació i millora dels elements naturals i la fauna i la flora dels jardins. Les actuacions es faran tot implicant els diferents agents involucrats en la UPC i la ciutadania en general, per tal de:

Alinear els esforços de preservació, gestió i millora de la biodiversitat a Campus Nord
Promoure activitats de ciència ciutadana, experimentació i difusió
Articular col·laboracions innovadores entre els diferents actors.
Algunes accions ja s'han fet, com reforçar la cobertura arbustiva de l’espai, la construcció d’un espai d’aromàtiques o naturalitzar les basses del Jardí de Torre Girona. Es van treure els peixos per permetre la recuperació dels invertebrats aquàtics i els amfibis. S'han estret la majoria de les tortugues de Florida. S'han introduït algunes espècies d'ànecs: morell caproig (Aythya ferina), morell de plomall (Aythya fuligula), ànec canyella (Tadorna ferruginea), ànec blanc (Tadrona tadorna), xibec (Netta rufina), i esponàniament han arribat oques comunes (Anser anser).
 
Es pretén anar més enllà, creant un jardí de papallones, instal·lant caixes niu per ocells i ratpenats, menjadores per a ocells, promovent la conservació dels esquirols, eliminant espècies exòtiques i invasores o dissenyant els itineraris de pas, entre d'altres.

Quan a la vegetació hi ha tres arbres catalogats, un pi blanc (Pinus halepensis), un pi pinyer (Pinus pinea) i un arbre ampolla (Brachychiton populneus), i d'altres molt interessants com una xiprer arrar (Tetraclinis articulata), un conjunt destacable de tarongers de Louisiana (Maclura pomifera), alguns llentiscles (Pistacia lentiscus) i aladerns (Rhamnus alaternus) de port arbori, i altres arbres de gran mida.

Jardins de Torre Girona

Carrer Jordi Girona, 31
Les Corts / Pedralbes
08034 - Barcelona
Com s'hi va?

 https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/atlas-de-biodiversidad-de-barcelona
Aquests jardins inclouen la casa rehabilitada del que fou el banquer i alcalde de la ciutat Manuel Girona i Vidal, al qui se li dedica el proper passeig que porta el seu nom.

Són uns jardins de la UPC en els que es pretén recuperar la biodiversitat. En el grup de treball que ha dissenyat el Pla hi han participat la Fundació World Nature (impulsora dels Refugis de Biodiversitat), l'Ajuntament de Barcelona (Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat), el Museu de Ciències de Barcelona, i l'Associació Gestió Natural (que assessora habitualment en la conservació de l'espai).

L'objectiu
El Pla té per objectiu aplicar mesures de conservació i millora dels elements naturals i la fauna i la flora dels jardins. Les actuacions es faran tot implicant els diferents agents involucrats en la UPC i la ciutadania en general, per tal de:

Alinear els esforços de preservació, gestió i millora de la biodiversitat a Campus Nord
Promoure activitats de ciència ciutadana, experimentació i difusió
Articular col·laboracions innovadores entre els diferents actors.
Algunes accions ja s'han fet, com reforçar la cobertura arbustiva de l’espai, la construcció d’un espai d’aromàtiques o naturalitzar les basses del Jardí de Torre Girona. Es van treure els peixos per permetre la recuperació dels invertebrats aquàtics i els amfibis. S'han estret la majoria de les tortugues de Florida. S'han introduït algunes espècies d'ànecs: morell caproig (Aythya ferina), morell de plomall (Aythya fuligula), ànec canyella (Tadorna ferruginea), ànec blanc (Tadrona tadorna), xibec (Netta rufina), i esponàniament han arribat oques comunes (Anser anser).
 
Es pretén anar més enllà, creant un jardí de papallones, instal·lant caixes niu per ocells i ratpenats, menjadores per a ocells, promovent la conservació dels esquirols, eliminant espècies exòtiques i invasores o dissenyant els itineraris de pas, entre d'altres.

Quan a la vegetació hi ha tres arbres catalogats, un pi blanc (Pinus halepensis), un pi pinyer (Pinus pinea) i un arbre ampolla (Brachychiton populneus), i d'altres molt interessants com una xiprer arrar (Tetraclinis articulata), un conjunt destacable de tarongers de Louisiana (Maclura pomifera), alguns llentiscles (Pistacia lentiscus) i aladerns (Rhamnus alaternus) de port arbori, i altres arbres de gran mida.