Institut Català d'Ornitologia (ICO)

Carrer Girona, 168, Esc.B, Entresol 5a,
Eixample
08037
Barcelonahttp://www.ornitologia.org


Latitude: 2.1647763
Longitude: 41.3997542


Facebook
Twitter
Instagram

  • Entitat ambiental
  • Membre de Barcelona + Sostenible
  • Ciència ciutadana


Associació Institut Català d'Ornitologia
L'ICO és una entitat sense ànim de lucre amb prop d’un miler de socis i més de 35 anys d’història dedicats a l’estudi dels ocells de Catalunya.

Història
Els orígens de l'ICO es remunten al 1975, moment en què es va crear el primer grup d’anellament de Catalunya: el grup Merops, format en el sí de la secció d’Ornitologia del Museu de Zoologia de Barcelona. Tot i que l’anellament d’ocells ja es feia de manera relativament regular a Catalunya des de 1957 no és fins llavors que esdevé una pràctica estructurada entorn a grups d’anellament mínimament organitzats. Al 1977, poc desprès de l’aparició d’altres grups d’anelladors a llocs com el delta de l’Ebre, Bages i Berguedà, és crea el Grup Català d’Anellament (GCA), antiga denominació de l’ICO, on quedaven englobats tots els anelladors de Catalunya.  Des d'aleshores, l’ICO ha jugat un paper clau en la gestió i coordinació de l'anellament científic d’ocells al nostre país, un rol que ha desenvolupat en estreta col·laboració amb la Generalitat de Catalunya de manera ininterrompuda des de 1987.

L’any 2000 el GCA, constituït com a associació legal al 1983, passa a denominar-me ICO i deixa d’englobar només als anelladors per aglutinar també a tot el gran col·lectiu d’ornitòlegs de Catalunya, un dels més ben preparats i actius d’Europa. La reputació assolida gràcies a la bona feina feta al llarg dels anys amb l’anellament científic d’ocells i el nou àmbit d’actuació, que ara comprèn tot el camp de l’ornitologia, fan que l’ICO esdevingui ràpidament un centre de referència en el desenvolupament i coordinació de projectes de seguiment d’ocells a gran escala basats en la participació de gran nombre de voluntaris. Des d'aleshores, l’anellament segueix tenint un paper preponderant, però no únic, en l’activitat de l’associació.

Actualment l'ICO compta amb prop de mil socis i més de cinc mil col·laboradors d'arreu de Catalunya.

La nostra missió
L’ICO és una associació dedicada a la recerca i a la formació en l’àmbit de l’ornitologia aplicada.
La seva activitat se centra principalment en l’anellament i el seguiment integrat de les poblacions d’ocells, amb l’objectiu de contribuir al coneixement de la seva biologia i facilitar polítiques de conservació de la biodiversitat.
L’associació assumeix com a propis els principis de la imparcialitat i el treball cooperatiu.

La nostra visió
L’ICO és un centre de referència en l’àmbit de la recerca de l’ornitologia aplicada, arrelat en l’entorn social i amb una consolidada estructura personal i financera.
L’associació es caracteritza per:
a) disposar d’una àmplia xarxa de col·laboradors i voluntaris adequadament preparats, consolidada i ben distribuïda territorialment.
b) tenir un equip propi de tècnics i de científics d’excel·lència. 
c) comptar amb un programa de formació contínua que permet mantenir i millorar la qualitat de l’ornitologia catalana.
El principal objectiu de l’activitat de l’ICO és el desenvolupament d’eines i coneixement científic que contribueixin de forma significativa en l’elaboració de polítiques de conservació de la biodiversitat.

Organització
L’ICO es regeix pels següents òrgans de govern:
Assemblea General de socis
Junta Directiva
L’organització interna de l’associació depèn de la Junta Directiva i s’estructura en els següents òrgans:
Oficina Tècnica
Oficina Catalana d’Anellament
Comitès permanents i Grups de treball.

Projectes
L’ICO desenvolupa projectes de ciència ciutadana. N’hi ha que per participar-hi cal tenir una formació i d’altres als que no calen gaires nocions prèvies.
Per saber si les poblacions d’ocells s’ incrementen o disminueixen cal un esforç d’ampli abast territorial que només es pot fer gràcies al voluntariat.
Els més destacats són: En l'àmbit metropolità cal remarcar el Visor de fauna que recull dades del Ornitho.cat i Ocells dels jardins.
Fitxes d'indentificació d'ocells de jardins.
 

Institut Català d'Ornitologia (ICO)

Carrer Girona, 168, Esc.B, Entresol 5a,
Eixample / Dreta de l'Eixample
08037 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://www.ornitologia.org Facebook Twitter Instagram
Associació Institut Català d'Ornitologia
L'ICO és una entitat sense ànim de lucre amb prop d’un miler de socis i més de 35 anys d’història dedicats a l’estudi dels ocells de Catalunya.

Història
Els orígens de l'ICO es remunten al 1975, moment en què es va crear el primer grup d’anellament de Catalunya: el grup Merops, format en el sí de la secció d’Ornitologia del Museu de Zoologia de Barcelona. Tot i que l’anellament d’ocells ja es feia de manera relativament regular a Catalunya des de 1957 no és fins llavors que esdevé una pràctica estructurada entorn a grups d’anellament mínimament organitzats. Al 1977, poc desprès de l’aparició d’altres grups d’anelladors a llocs com el delta de l’Ebre, Bages i Berguedà, és crea el Grup Català d’Anellament (GCA), antiga denominació de l’ICO, on quedaven englobats tots els anelladors de Catalunya.  Des d'aleshores, l’ICO ha jugat un paper clau en la gestió i coordinació de l'anellament científic d’ocells al nostre país, un rol que ha desenvolupat en estreta col·laboració amb la Generalitat de Catalunya de manera ininterrompuda des de 1987.

L’any 2000 el GCA, constituït com a associació legal al 1983, passa a denominar-me ICO i deixa d’englobar només als anelladors per aglutinar també a tot el gran col·lectiu d’ornitòlegs de Catalunya, un dels més ben preparats i actius d’Europa. La reputació assolida gràcies a la bona feina feta al llarg dels anys amb l’anellament científic d’ocells i el nou àmbit d’actuació, que ara comprèn tot el camp de l’ornitologia, fan que l’ICO esdevingui ràpidament un centre de referència en el desenvolupament i coordinació de projectes de seguiment d’ocells a gran escala basats en la participació de gran nombre de voluntaris. Des d'aleshores, l’anellament segueix tenint un paper preponderant, però no únic, en l’activitat de l’associació.

Actualment l'ICO compta amb prop de mil socis i més de cinc mil col·laboradors d'arreu de Catalunya.

La nostra missió
L’ICO és una associació dedicada a la recerca i a la formació en l’àmbit de l’ornitologia aplicada.
La seva activitat se centra principalment en l’anellament i el seguiment integrat de les poblacions d’ocells, amb l’objectiu de contribuir al coneixement de la seva biologia i facilitar polítiques de conservació de la biodiversitat.
L’associació assumeix com a propis els principis de la imparcialitat i el treball cooperatiu.

La nostra visió
L’ICO és un centre de referència en l’àmbit de la recerca de l’ornitologia aplicada, arrelat en l’entorn social i amb una consolidada estructura personal i financera.
L’associació es caracteritza per:
a) disposar d’una àmplia xarxa de col·laboradors i voluntaris adequadament preparats, consolidada i ben distribuïda territorialment.
b) tenir un equip propi de tècnics i de científics d’excel·lència. 
c) comptar amb un programa de formació contínua que permet mantenir i millorar la qualitat de l’ornitologia catalana.
El principal objectiu de l’activitat de l’ICO és el desenvolupament d’eines i coneixement científic que contribueixin de forma significativa en l’elaboració de polítiques de conservació de la biodiversitat.

Organització
L’ICO es regeix pels següents òrgans de govern:
Assemblea General de socis
Junta Directiva
L’organització interna de l’associació depèn de la Junta Directiva i s’estructura en els següents òrgans:
Oficina Tècnica
Oficina Catalana d’Anellament
Comitès permanents i Grups de treball.

Projectes
L’ICO desenvolupa projectes de ciència ciutadana. N’hi ha que per participar-hi cal tenir una formació i d’altres als que no calen gaires nocions prèvies.
Per saber si les poblacions d’ocells s’ incrementen o disminueixen cal un esforç d’ampli abast territorial que només es pot fer gràcies al voluntariat.
Els més destacats són: En l'àmbit metropolità cal remarcar el Visor de fauna que recull dades del Ornitho.cat i Ocells dels jardins.
Fitxes d'indentificació d'ocells de jardins.