Institut Barri Besòs

Carrer de Josep Pla, 40
Sant Martí
08019
Barcelonahttp://agora.xtec.cat/iesbarribesos


Latitude: 2.2137299
Longitude: 41.4104401


Twitter

 • Escoles + Sostenibles
 • Edifici sostenible
 • Instal·lació d'energia solar fotovoltaica
 • Accessible per a persones amb mobilitat reduïda
 • Compostatge comunitari i escolar
 • Contenidor de recollida de roba
 • Hort urbà i jardí comunitari
 • Mur verd
 • Arbre d'interès
 • Ambient aquàtic continental
 • Estació meteorològica
 • Control de contaminació
 • Aparcament de bicicletes
 • Espai comunitari i autogestionat