Freixe Antic Jardí Botànic (Arbre d'interès local)

Avinguda dels Montanyans, 26 (Antic Jardí Botànic)
Sants - Montjuïc
08038
Barcelona

https://ajuntament.barcelona.cat/atlesbiodiversitat/ca/


Latitude: 2.1522033199462
Longitude: 41.367223388993



  • Arbre d'interès


Freixe (Fraxinus pensylvanica)
Situació: Antic Jardí Botànic (av. dels Montanyans s/n)
UTM (x,y): 429175:4580051
Núm. de catàleg: 0055-03-94
Districte: Sants-Montjuïc
Propietat: Privat
Característiques:
Alçària: 30 m
Volta de canó a 1,3 m.: 3,10 m.
Capçada (diàmetre): 22 m.
Any de catalogació: 1994
Data aproximada de naixement: 1924
Valoració:
Aquest freixe comparteix les excel·lents condicions climàtiques del clot de l'antic Jardí Botànic Històric. És un exemplar d'ombra, ben desenvolupat i molt erecte. Pertany a una varietat no gaire corrent a la ciutat.

Freixe Antic Jardí Botànic (Arbre d'interès local)

Avinguda dels Montanyans, 26 (Antic Jardí Botànic)
Sants - Montjuïc / Parc de Montjuïc
08038 - Barcelona
Com s'hi va?

 https://ajuntament.barcelona.cat/atlesbiodiversitat/ca/
Freixe (Fraxinus pensylvanica)
Situació: Antic Jardí Botànic (av. dels Montanyans s/n)
UTM (x,y): 429175:4580051
Núm. de catàleg: 0055-03-94
Districte: Sants-Montjuïc
Propietat: Privat
Característiques:
Alçària: 30 m
Volta de canó a 1,3 m.: 3,10 m.
Capçada (diàmetre): 22 m.
Any de catalogació: 1994
Data aproximada de naixement: 1924
Valoració:
Aquest freixe comparteix les excel·lents condicions climàtiques del clot de l'antic Jardí Botànic Històric. És un exemplar d'ombra, ben desenvolupat i molt erecte. Pertany a una varietat no gaire corrent a la ciutat.