FEDAC Sant Andreu - Mare de Déu de la Mercè

Carrer Ramon Batlle, 39-45
Sant Andreu
08030
Barcelonahttp://www.fedac.cat/santandreu


Latitude: 2.1914087
Longitude: 41.432059


Facebook
Twitter
Instagram

 • Escoles + Sostenibles
 • Accessible per a persones amb mobilitat reduïda
 • Compostatge comunitari i escolar
 • Coberta verda
 • Hort urbà i jardí comunitari
 • Arbre d'interès
 • Col·lecció botànica
 • Estació meteorològica
 • Control de contaminació
 • Camí escolar
 • Espai comunitari i autogestionat


A FEDAC Sant Andreu participem, des de fa anys, al projecte d'escoles més sostenibles.

Tenim projectes consolidats com per exemple l'ús del boc'& roll per evitar fer servir paper d'alumini. I d'altres projectes més novells com l'eliminació de residus en diversos àmbits (cuina, pati, aula, etc.). 
Hem participat en la Marató energètica per reduir el comsum d'electricitat i fomentem hàbits per aconseguir-ho.
Des de diferents cursos i diferents matèries estem treballant en "Un ecosistema al terrat". Es tracta d'un projecte ambiciós amb el qual recuperem una terrassa de l'escola per transformar-la en el nostre pulmó verd. Hi tenim ja l'hort,  un petit hivernacle,  el compostador i el papallonari. I en construcció les menjadores i caixes niu per ocells entre moltes altres idees.

A FEDAC Sant Andreu treballem per  ampliar el rol de l’alumne i anar més enllà del seu paper estrictament acadèmic per tal que  s’impliqui com agent actiu i transformador  de l’escola.

Skamot: Format per un grup d’alumnes de 3r-4t d’ESO que dinamitzen a la resta de companys de l’escola en dur a terme les accions acordades amb els POT per millorar l’entorn vers la sostenibilitat, dins del marc del projecte Escoles+Sostenibles.
 
POT (Protectors Obstinats de la Terra): 2 alumnes de cada clases des de 1r de Primària a 2n d’ESO. Son els encarregats de promoure les accions acordades amb l’SKamot i el claustre sobre les actuacions vers un entorn més sostenible.

La sostenibilitat de l'escola és cosa de tots. Ens ho creiem i ens hi impliquem.

FEDAC Sant Andreu - Mare de Déu de la Mercè

Carrer Ramon Batlle, 39-45
Sant Andreu / Sant Andreu
08030 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://www.fedac.cat/santandreu Facebook Twitter Instagram
A FEDAC Sant Andreu participem, des de fa anys, al projecte d'escoles més sostenibles.

Tenim projectes consolidats com per exemple l'ús del boc'& roll per evitar fer servir paper d'alumini. I d'altres projectes més novells com l'eliminació de residus en diversos àmbits (cuina, pati, aula, etc.). 
Hem participat en la Marató energètica per reduir el comsum d'electricitat i fomentem hàbits per aconseguir-ho.
Des de diferents cursos i diferents matèries estem treballant en "Un ecosistema al terrat". Es tracta d'un projecte ambiciós amb el qual recuperem una terrassa de l'escola per transformar-la en el nostre pulmó verd. Hi tenim ja l'hort,  un petit hivernacle,  el compostador i el papallonari. I en construcció les menjadores i caixes niu per ocells entre moltes altres idees.

A FEDAC Sant Andreu treballem per  ampliar el rol de l’alumne i anar més enllà del seu paper estrictament acadèmic per tal que  s’impliqui com agent actiu i transformador  de l’escola.

Skamot: Format per un grup d’alumnes de 3r-4t d’ESO que dinamitzen a la resta de companys de l’escola en dur a terme les accions acordades amb els POT per millorar l’entorn vers la sostenibilitat, dins del marc del projecte Escoles+Sostenibles.
 
POT (Protectors Obstinats de la Terra): 2 alumnes de cada clases des de 1r de Primària a 2n d’ESO. Son els encarregats de promoure les accions acordades amb l’SKamot i el claustre sobre les actuacions vers un entorn més sostenible.

La sostenibilitat de l'escola és cosa de tots. Ens ho creiem i ens hi impliquem.

Menys residus, més vida.. Projecte Inici o millora 2019-2020