Estació de tractament de l'aqüífer del Besòs

Carretera Ribes, 128B
Sant Andreu
08033
BarcelonaLatitude: 2.1893700000001
Longitude: 41.45689  • Planta de tractament d'aigües


Aquesta estació de tractament ha permès recuperar la captació de l'aqüífer del delta del riu Besòs, un embassament natural subterrani abandonat el 1995.
L'estació de tractament d'aigua potable (ETAP) de la Central Besòs està formada per quatre línies de tractament (una de nanofiltració i tres d'osmosi) que tracten l'aigua de l'aqüífer del Besòs i la provinent de la sèquia del Rec Comtal.
La posada en servei d'aquesta ETAP permet controlar el nivell freàtic de l'aqüífer i estalviar moltes extraccions d'aigua que s'han de fer per evitar inundacions al Metro i als aparcaments.

Estació de tractament de l'aqüífer del Besòs

Carretera Ribes, 128B
Sant Andreu / Trinitat Vella
08033 - Barcelona
Com s'hi va?

Aquesta estació de tractament ha permès recuperar la captació de l'aqüífer del delta del riu Besòs, un embassament natural subterrani abandonat el 1995.
L'estació de tractament d'aigua potable (ETAP) de la Central Besòs està formada per quatre línies de tractament (una de nanofiltració i tres d'osmosi) que tracten l'aigua de l'aqüífer del Besòs i la provinent de la sèquia del Rec Comtal.
La posada en servei d'aquesta ETAP permet controlar el nivell freàtic de l'aqüífer i estalviar moltes extraccions d'aigua que s'han de fer per evitar inundacions al Metro i als aparcaments.