Escola Pia de Sant Antoni

Ronda de Sant Pau, 72
Ciutat Vella
08001
Barcelonahttp://santantoni.escolapia.cat/


Latitude: 2.1643349
Longitude: 41.3779757


Facebook
Twitter
Instagram

 • Escoles + Sostenibles
 • Accessible per a persones amb mobilitat reduïda
 • Accessible per a persones amb discapacitat visual
 • Compostatge comunitari i escolar
 • Contenidor de recollida de roba
 • Hort urbà i jardí comunitari
 • Mur verd
 • Control de contaminació
 • Camí escolar
 • Aparcament de bicicletes
 • Espai amic dels infants