Escola de les Aigües

Carrer de Sardenya, 420
Gràcia
08025
Barcelonahttps://www.xn--escoladelesaiges-wzb.cat/


Latitude: 2.1676897
Longitude: 41.4078116


Facebook
Twitter

 • Escoles + Sostenibles
 • Edifici sostenible
 • Accessible per a persones amb mobilitat reduïda
 • Aljub per reutilitzar aigües pluvials
 • Compostatge comunitari i escolar
 • Contenidor de recollida de roba
 • Hort urbà i jardí comunitari
 • Mur verd
 • Arbre d'interès
 • Estació meteorològica
 • Camí escolar
 • Aparcament estratègic a prop d'un transport públic
 • Espai amic dels infants


Escola de les Aigües

Carrer de Sardenya, 420
Gràcia / Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
08025 - Barcelona
Com s'hi va?

 https://www.xn--escoladelesaiges-wzb.cat/ Facebook Twitter

Fem un centre més sostenible!. Projecte Inici o millora 2019-2020