Escocells i parterre del carrer Font Florida

Carrer Font Florida
Sants - Montjuïc
08038
BarcelonaLatitude: 2.1406732756409
Longitude: 41.365990015503  • Centre que fomenta la biodiversitat


A l'últim tram del carrer de la Font Florida s'han deixat a la seva lliure evolució els escocells que s'han colonitzat amb vegetació espontània. Al desembre  del 2018 es van poder detectar als escocells, entre altres, les següents espècies:
Chenopodium album / Blet balnc
Solanum nigrum / Morella vera
Taraxacum officinalis / Dent de lleó
Beta vulgaris / Bleda silvestre
Sonchus oleraceus / Lletsó fí
Conyza canadiensis / Coniza canadenca
Parietaria officinalis / Morella roquera
Amaranthus retroflexus / marxant gros
Populus  x canadiensis / Pollancre
Araujia sericifera / Miraguà fals
Moricandia arvensis / Colletxó
Malva sylvestris / Malva

Al parterre coincidien moltes d'elles, però algunes només van ser trobades aquí:
Achilea milefolium / Camamilla vera
Borago officinalis / Borratja
Mercurialis annua / Malcoratge
Oxalis sp. / Vinagrella

Escocells i parterre del carrer Font Florida

Carrer Font Florida
Sants - Montjuïc / La Font de la Guatlla
08038 - Barcelona
Com s'hi va?

A l'últim tram del carrer de la Font Florida s'han deixat a la seva lliure evolució els escocells que s'han colonitzat amb vegetació espontània. Al desembre  del 2018 es van poder detectar als escocells, entre altres, les següents espècies:
Chenopodium album / Blet balnc
Solanum nigrum / Morella vera
Taraxacum officinalis / Dent de lleó
Beta vulgaris / Bleda silvestre
Sonchus oleraceus / Lletsó fí
Conyza canadiensis / Coniza canadenca
Parietaria officinalis / Morella roquera
Amaranthus retroflexus / marxant gros
Populus  x canadiensis / Pollancre
Araujia sericifera / Miraguà fals
Moricandia arvensis / Colletxó
Malva sylvestris / Malva

Al parterre coincidien moltes d'elles, però algunes només van ser trobades aquí:
Achilea milefolium / Camamilla vera
Borago officinalis / Borratja
Mercurialis annua / Malcoratge
Oxalis sp. / Vinagrella