Enllumenat eficient i energies renovables al Parc del Guinardó

Carrer Tenerife
Horta - Guinardó
08024
BarcelonaLatitude: 2.1642573
Longitude: 41.4162651  • Instal·lació d'energia eòlica
  • Instal·lació d'energia solar fotovoltaica


L'ajuntament de Barcelona mitjançant l'Agència d'Energia de Barcelona, posa en marxa una nova infraestructura d'autoconsum amb energies renovables, que subministra energia a una instal·lació d'enllumenat LED del Parc del Guinardó.

Per tal d'afavorir el contacte entre la ciutat i l'accés al Parc del Guinardó, s'han col·locat un conjunt de fanals LED al llarg de l'escala d'accés al parc situada al Carrer Tenerife. Aquests fanals estan subministrats amb electricitat generada amb energies netes i renovables (mini eòlica i solar fotovoltaica), respectant les condicions ambientals del parc. L'estructura generadora d'electricitat també alimenta el conjunt de fanals LED ja existents a l'aparcament situat annex a l'escala d'accés.

La instal·lació, realitzada per SUD Renovables, consisteix en un mini-aerogenerador de 1,2kW (model Technowind) i una pèrgola solar fotovoltaica de 3kW, amb 12 panells fotovoltaics (model REC).

Aquest sistema híbrid solar-eòlic està gestionat amb equips SMA (models Sunny Island 6.0H i Sunny Boy 3000TL i 2500TL) i connectat a un sistema de bateries estacionàries (model Sonnenschein) que permeten alimentar durant la nit la xarxa d'enllumenat. L'enginyeria barcelonesa Arkenova ha realitzat la direcció d'obra.

La instal·lació permetrà estalviar 4.705 kWh anuals de consum de la xarxa elèctrica i l'emissió de gasos contaminants de 2,95 Tn de CO2 anuals.

Enllumenat eficient i energies renovables al Parc del Guinardó

Carrer Tenerife
Horta - Guinardó / Can Baró
08024 - Barcelona
Com s'hi va?

L'ajuntament de Barcelona mitjançant l'Agència d'Energia de Barcelona, posa en marxa una nova infraestructura d'autoconsum amb energies renovables, que subministra energia a una instal·lació d'enllumenat LED del Parc del Guinardó.

Per tal d'afavorir el contacte entre la ciutat i l'accés al Parc del Guinardó, s'han col·locat un conjunt de fanals LED al llarg de l'escala d'accés al parc situada al Carrer Tenerife. Aquests fanals estan subministrats amb electricitat generada amb energies netes i renovables (mini eòlica i solar fotovoltaica), respectant les condicions ambientals del parc. L'estructura generadora d'electricitat també alimenta el conjunt de fanals LED ja existents a l'aparcament situat annex a l'escala d'accés.

La instal·lació, realitzada per SUD Renovables, consisteix en un mini-aerogenerador de 1,2kW (model Technowind) i una pèrgola solar fotovoltaica de 3kW, amb 12 panells fotovoltaics (model REC).

Aquest sistema híbrid solar-eòlic està gestionat amb equips SMA (models Sunny Island 6.0H i Sunny Boy 3000TL i 2500TL) i connectat a un sistema de bateries estacionàries (model Sonnenschein) que permeten alimentar durant la nit la xarxa d'enllumenat. L'enginyeria barcelonesa Arkenova ha realitzat la direcció d'obra.

La instal·lació permetrà estalviar 4.705 kWh anuals de consum de la xarxa elèctrica i l'emissió de gasos contaminants de 2,95 Tn de CO2 anuals.