Edificis ecoeficients

Plaça de l'Aire
Nou Barris
08033
BarcelonaLatitude: 2.18645
Longitude: 41.45017  • Edifici sostenible
  • Urbanisme sostenible
  • Instal·lació d'energia solar tèrmica
  • Interior d'illa o plaça enjardinada


Promocions d'habitatges construits amb criteris d'ecoeficiencia.
Les noves edificacions s'han projectat amb una orientació determinada, de manera que gaudeixen de millors condicions solars i vistes, i alhora condicions de ventilació més eficients, incorporant a més les instal·lacions següents: plaques solars tèrmiques, sistema de recirculació d’aigües grises per a reutilització en sanitaris, aïllaments tèrmics més eficients i implementació d’elements per reduir el factor solar a l'estiu. S'ha intervingut a les zones enjardinades, amb una instal·lació d'un sistema urbà de drenatge sostenible (SUDS). 
Les promocions d'habitatges construits amb criteris d'ecoeficiencia, estan incloses dins del Pla Especial de Reforma Interior (PERI) d'un sector del barri de Trinitat Nova, que juntament amb altres accions realitzades al barri, suposen una important regeneració i reordenació de l'espai urbà. El PERI ha inclòs també, infraestructures, urbanitzacions de carrers i nou espai públic i incorporació d'elements urbans sostenibles. El conjunt d'obres d'urbanització, estan a més incloses a la Iniciativa Urbana Trinitat Nova FEDER 2007-2013, que ha tingut com a eixos principals, millorar l'accesibilitat, creació d'espais i zones de connectivitat verdes, millorar la mobilitat viària del barri, i introduir elements de reducció de la contaminació acústica i lumínica. La reordenació urbana, ha permès l'increment de l'espai públic, amb l'execució de zones d'estada per a gent gran, infants i famílies.

Edificis ecoeficients

Plaça de l'Aire
Nou Barris / La Trinitat Nova
08033 - Barcelona
Com s'hi va?

Promocions d'habitatges construits amb criteris d'ecoeficiencia.
Les noves edificacions s'han projectat amb una orientació determinada, de manera que gaudeixen de millors condicions solars i vistes, i alhora condicions de ventilació més eficients, incorporant a més les instal·lacions següents: plaques solars tèrmiques, sistema de recirculació d’aigües grises per a reutilització en sanitaris, aïllaments tèrmics més eficients i implementació d’elements per reduir el factor solar a l'estiu. S'ha intervingut a les zones enjardinades, amb una instal·lació d'un sistema urbà de drenatge sostenible (SUDS). 
Les promocions d'habitatges construits amb criteris d'ecoeficiencia, estan incloses dins del Pla Especial de Reforma Interior (PERI) d'un sector del barri de Trinitat Nova, que juntament amb altres accions realitzades al barri, suposen una important regeneració i reordenació de l'espai urbà. El PERI ha inclòs també, infraestructures, urbanitzacions de carrers i nou espai públic i incorporació d'elements urbans sostenibles. El conjunt d'obres d'urbanització, estan a més incloses a la Iniciativa Urbana Trinitat Nova FEDER 2007-2013, que ha tingut com a eixos principals, millorar l'accesibilitat, creació d'espais i zones de connectivitat verdes, millorar la mobilitat viària del barri, i introduir elements de reducció de la contaminació acústica i lumínica. La reordenació urbana, ha permès l'increment de l'espai públic, amb l'execució de zones d'estada per a gent gran, infants i famílies.