EBM La Filadora

Carrer de Parellada, 5
Sant Andreu
08030
Barcelonahttp://ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol/ebmlafiladora


Latitude: 2.1902366089497
Longitude: 41.432259328673 • Escoles + Sostenibles
 • Instal·lació d'energia solar fotovoltaica
 • Instal·lació d'energia solar tèrmica
 • Accessible per a persones amb mobilitat reduïda
 • Accessible per a persones amb discapacitat auditiva
 • Menjador col·lectiu ecològic
 • Contenidor de recollida de roba
 • Hort urbà i jardí comunitari
 • Mur verd
 • Aparcament de bicicletes
 • Espai amic dels infants


EBM La Filadora