Centre de Documentació de Medi Ambient

Edifici biblioteca S-2 de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona (UB) Av. Diagonal, 643
Les Corts
08028
Barcelonahttps://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses/bulleti/64/el-centre-de-documentacio-de-medi-ambient-a-la-universitat-de


Latitude: 2.1198168999999
Longitude: 41.3855551  • Biblioteca especialitzada en sostenibilitat ambiental i/o social


El Centre de Documentació de Medi Ambient té la missió de donar suport documental a les activitats i els estudis de les diverses àrees relacionades amb el medi ambient, i oferir assistència a professionals i investigadors per tal de satisfer les seves necessitats d'informació.
Una mica d'història
El CDMA és un centre de documentació especialitzat en temes de medi ambient que depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Va començar a funcionar el 1991, quan es va crear el Departament de Medi Ambient, que fins al moment era una Direcció General que depenia del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
Des de la seva creació fins a finals del 1997, va ser d'ús restringit al personal intern del Departament de Medi Ambient, i prèvia cita concertada, d'ús públic.
A principis de l'any 1997 s'inicia un procés de canvi, amb l'objectiu principal de potenciar el servei al públic extern, atès que el medi ambient és un tema de creixent interès a la societat. Aquest procés va comportar canvis de personal, canvis de local, i l'augment de recursos tecnològics, entre d'altres.
L'any 1998 es va incorporar el catàleg del CDMA al CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya) i a partir de l'any 2002 està integrat al catàleg BEG (Biblioteques Especialitzades de la Generalitat).
El CDMA forma part de la xarxa de centres de documentació d'espais naturals. També està integrat a la Red de Centros de Información y Documentación Ambiental (RECIDA), xarxa estatal creada l'any 2002 que promou la coordinació i col·laboració entre centres de documentació ambiental.
El desembre de 2006 es va signar un conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona per tal d'establir sinergies en els àmbits de coneixement entre el CDMA i la Facultat de Biologia. Fruit d'aquest conveni el Centre s'ubica a la planta Hemeroteca de la Biblioteca de Biologia, i amplia el seu personal tècnic i l'horari de servei.
Actualment forma part de la Xarxa de Biblioteques del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Centre de Documentació de Medi Ambient

Edifici biblioteca S-2 de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona (UB) Av. Diagonal, 643
Les Corts / La Maternitat i Sant Ramon
08028 - Barcelona
Com s'hi va?

 https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses/bulleti/64/el-centre-de-documentacio-de-medi-ambient-a-la-universitat-de
El Centre de Documentació de Medi Ambient té la missió de donar suport documental a les activitats i els estudis de les diverses àrees relacionades amb el medi ambient, i oferir assistència a professionals i investigadors per tal de satisfer les seves necessitats d'informació.
Una mica d'història
El CDMA és un centre de documentació especialitzat en temes de medi ambient que depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Va començar a funcionar el 1991, quan es va crear el Departament de Medi Ambient, que fins al moment era una Direcció General que depenia del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
Des de la seva creació fins a finals del 1997, va ser d'ús restringit al personal intern del Departament de Medi Ambient, i prèvia cita concertada, d'ús públic.
A principis de l'any 1997 s'inicia un procés de canvi, amb l'objectiu principal de potenciar el servei al públic extern, atès que el medi ambient és un tema de creixent interès a la societat. Aquest procés va comportar canvis de personal, canvis de local, i l'augment de recursos tecnològics, entre d'altres.
L'any 1998 es va incorporar el catàleg del CDMA al CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya) i a partir de l'any 2002 està integrat al catàleg BEG (Biblioteques Especialitzades de la Generalitat).
El CDMA forma part de la xarxa de centres de documentació d'espais naturals. També està integrat a la Red de Centros de Información y Documentación Ambiental (RECIDA), xarxa estatal creada l'any 2002 que promou la coordinació i col·laboració entre centres de documentació ambiental.
El desembre de 2006 es va signar un conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona per tal d'establir sinergies en els àmbits de coneixement entre el CDMA i la Facultat de Biologia. Fruit d'aquest conveni el Centre s'ubica a la planta Hemeroteca de la Biblioteca de Biologia, i amplia el seu personal tècnic i l'horari de servei.
Actualment forma part de la Xarxa de Biblioteques del Departament de Territori i Sostenibilitat.