Ateneu Popular de Nou Barris

Carrer Portlligat, 11-15
Nou Barris
08042
Barcelonahttp://www.ateneu9b.net/


Latitude: 2.180402
Longitude: 41.4487488


Facebook
Twitter

  • Associació i moviments veïnal
  • Centre social, cultural o de lleure
  • Espai comunitari i autogestionat


L'Ateneu Popular 9barris és un centre socio-cultural públic que funciona segons el model de gestió comunitària; el qual neix de l’ocupació veinal l’any 1977 d’una planta asfàltica que es va construir entre els barris de Roquetes i Trinitat Nova. Recuperant la idea de la cultura, la intervenció i la vinculació amb el territori aposta per ser un projecte que contribueixi a la transformació social.
Des de l’Ateneu es desenvolupen activitats culturals, educatives i processos socials orientats per valors/criteris com:
- Democràcia/horitzontalitat: la gestió comunitària possibilita la participación directa dels veïns i veïnes en la presa de decisions referents a l’equipament. Per aquest motiu el projecte de l’Ateneu es dota dels espais i estructura organitzativa que permet aquest funcionament democràtic (assemblea, comissions de treball, voluntariat,…)
- Transparència: D’acord amb la voluntat de funcionament democràtic i la gestió de recursos públics, es fa necesaria una gestió transparent. En aquest sentit, el conjunt de processos de decisió i acord, són públics, oberts i es retornen periódicamente a la comunitat en espais com les comissions o assemblees.
- Dret a la cultura i Accessibilitat: S’entén la cultura com a partimoni comú i d’allò quotidià; la cultura com a expressió, relació, missatge, crítica i eina de transformació i canvi social. Per això s’entén el dret a la cultura com a dret fonamental que cal defensar des d’allò públic i comú. Això té efectes en la programació de l’Ateneu, en la política de preus i el foment d’una cultura que no sigui exclusivista i excloent, que no sigui indústria, ni mercat, ni producte, ni privilegi.
- Proximitat/territori: El projecte Ateneu neix de l’acció col·lectiva i reivindicativa dels veïns i veïnes de 9 Barris, per tant, com a resultat de la lluita d’un entorn perifèric a la gran ciutat. Aquest fet singular de l’Ateneu, és també un eix bàsic de la seva activitat, pel que fa a la vinculació als processos organitzatius, socials que es donen en l’entorn més immediat: En aquest sentit, el projecte Ateneu està al servei de les iniciatives i propostes d’activitat de les entitats de 9 barris i com participa de diferents plataformes i coordinadores de territori (9B Acull, 9B Cabrejada, Coordinadora Cultural...)
- Autonomia: La independència del projecte és una de les bases més importants sobre la que s'aixeca l'Ateneu. Aquesta es la garant de la llibertat en la presa de decisions i en la gestió econòmica del projecte. Per això només un 50% del finançament total del projecte ve de subvencions de diferents administracions, l’altre 50% és generat des del mateix projecte amb els recursos propis.
Objectius
En el terreny artístic, l'Ateneu Popular 9barris pretén potenciar la creació des d'una òptica no mercantilista i compromesa socialment, sempre des de la qualitat artística. Amb especial cura i atenció a les disciplines vinculades al món del circ del qual se sent part des de la seva creació.
En l’àmbit de la programació i difusió cultural… L’Ateneu es compromet a acostar propostes als barris, potenciar cultures emergents, afavorir exhibició de projectes culturals de territori i ciutat, mantenint l’equilibri entre programacions de diferents perfils i amb una política de preus adequada a cada espectacle.
En el context socioeducatiu, afavorir fomentar el compromís social i solidari entre els/les ciutadans i els seu esperit crític, mitjançant els valors i formació que proporciona el Circ Social com a eina educativa, element definidor del projecte Ateneu des dels seus inicis
Com a part del teixit associatiu i dels moviments socials de Barcelona, l’Ateneu també recolzarà propostes que enforteixin aquest vincle i ajudin a a tirar endavant projectes des d’un punt de vista transformador i solidari.

Ateneu Popular de Nou Barris

Carrer Portlligat, 11-15
Nou Barris / La Trinitat Nova
08042 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://www.ateneu9b.net/ Facebook Twitter
L'Ateneu Popular 9barris és un centre socio-cultural públic que funciona segons el model de gestió comunitària; el qual neix de l’ocupació veinal l’any 1977 d’una planta asfàltica que es va construir entre els barris de Roquetes i Trinitat Nova. Recuperant la idea de la cultura, la intervenció i la vinculació amb el territori aposta per ser un projecte que contribueixi a la transformació social.
Des de l’Ateneu es desenvolupen activitats culturals, educatives i processos socials orientats per valors/criteris com:
- Democràcia/horitzontalitat: la gestió comunitària possibilita la participación directa dels veïns i veïnes en la presa de decisions referents a l’equipament. Per aquest motiu el projecte de l’Ateneu es dota dels espais i estructura organitzativa que permet aquest funcionament democràtic (assemblea, comissions de treball, voluntariat,…)
- Transparència: D’acord amb la voluntat de funcionament democràtic i la gestió de recursos públics, es fa necesaria una gestió transparent. En aquest sentit, el conjunt de processos de decisió i acord, són públics, oberts i es retornen periódicamente a la comunitat en espais com les comissions o assemblees.
- Dret a la cultura i Accessibilitat: S’entén la cultura com a partimoni comú i d’allò quotidià; la cultura com a expressió, relació, missatge, crítica i eina de transformació i canvi social. Per això s’entén el dret a la cultura com a dret fonamental que cal defensar des d’allò públic i comú. Això té efectes en la programació de l’Ateneu, en la política de preus i el foment d’una cultura que no sigui exclusivista i excloent, que no sigui indústria, ni mercat, ni producte, ni privilegi.
- Proximitat/territori: El projecte Ateneu neix de l’acció col·lectiva i reivindicativa dels veïns i veïnes de 9 Barris, per tant, com a resultat de la lluita d’un entorn perifèric a la gran ciutat. Aquest fet singular de l’Ateneu, és també un eix bàsic de la seva activitat, pel que fa a la vinculació als processos organitzatius, socials que es donen en l’entorn més immediat: En aquest sentit, el projecte Ateneu està al servei de les iniciatives i propostes d’activitat de les entitats de 9 barris i com participa de diferents plataformes i coordinadores de territori (9B Acull, 9B Cabrejada, Coordinadora Cultural...)
- Autonomia: La independència del projecte és una de les bases més importants sobre la que s'aixeca l'Ateneu. Aquesta es la garant de la llibertat en la presa de decisions i en la gestió econòmica del projecte. Per això només un 50% del finançament total del projecte ve de subvencions de diferents administracions, l’altre 50% és generat des del mateix projecte amb els recursos propis.
Objectius
En el terreny artístic, l'Ateneu Popular 9barris pretén potenciar la creació des d'una òptica no mercantilista i compromesa socialment, sempre des de la qualitat artística. Amb especial cura i atenció a les disciplines vinculades al món del circ del qual se sent part des de la seva creació.
En l’àmbit de la programació i difusió cultural… L’Ateneu es compromet a acostar propostes als barris, potenciar cultures emergents, afavorir exhibició de projectes culturals de territori i ciutat, mantenint l’equilibri entre programacions de diferents perfils i amb una política de preus adequada a cada espectacle.
En el context socioeducatiu, afavorir fomentar el compromís social i solidari entre els/les ciutadans i els seu esperit crític, mitjançant els valors i formació que proporciona el Circ Social com a eina educativa, element definidor del projecte Ateneu des dels seus inicis
Com a part del teixit associatiu i dels moviments socials de Barcelona, l’Ateneu també recolzarà propostes que enforteixin aquest vincle i ajudin a a tirar endavant projectes des d’un punt de vista transformador i solidari.