Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per al 2016

24-12-2015

Les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per aquest anys 2016 amplia el nombre d'àmbits susceptibles d'acollir-se, amb novetats com l'economia social i solidària o el consum responsable.

S’obre una convocatòria per a la concessió de subvencions per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat. Els àmbits temàtics inclouen Cultura, Esports, Educació, Salut, Gent gran, Dones, Joventut, Infància i adolescència, Participació ciutadana, Associacionisme, Immigració - Acollida, Civisme i convivència, Drets dels animals, Foment d’activitats organitzatives, Comerç de proximitat i promoció econòmica, Persones amb discapacitat i/o diversitat funcional, Acció comunitària, Temps i economia de les cures, Afers religiosos, Ecologia, urbanisme i mobilitat, Consum responsable, Economia cooperativa, social i solidària, LGTBI, Drets de ciutadania, Promoció de la convivència i interculturalitat i Inclusió per a l’any 2016.

Alguns d’aquests àmbits són nous de la present convocatòria i són escaients per les temàtiques tractades al Mapa Barcelona més Sostenible.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 28 de desembre de 2015 al 21 de gener de 2016, ambdós inclosos. La subvenció cobreix com a màxim el 50% del pressupost del projecte.  

Les activitats o projectes que es subvencionaran hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que millorin la cohesió i inclusió social, la igualtat per raó de gènere, classe social, edat, origen nacional i/o ètnic, religió, diversitat funcional, orientació sexual i identitat de gènere, entre altres, el civisme i la convivència, l’associacionisme i el voluntariat, fomentin els valors socials i culturals i formes de participació noves i garanteixin els drets de ciutadania, apoderin persones i col·lectius en la superació de problemes i desigualtats mitjançant fórmules comunitàries i cooperatives, afavoreixen la cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el sector privat  i el comerç de la ciutat, possibilitin el creixement cultural quantitatiu o qualitatiu, promoguin un desenvolupament més sostenible, o contribueixin a garantir la qualitat de la salut.

Disposeu de més informació a http://governobert.bcn.cat/ca/transparencia/subvencions
 

5528f8a40a92f4711a8b456a
53962bce0a92f4261f8b45ac
54468e780a92f4ae1f8b4568

Darreres Fotografies

Darrers Relats