Segona Setmana del Porta a porta a Sarrià

15-03-2018

El Porta a porta de Sarrià durant la segona setmana d'implantació multiplica per 10 la recollida de matèria orgànica i per 3 la d'envasos.

La recollida Porta a porta consisteix en que la bossa de cada tipus de residus s’ha de deixar al portal de casa en uns dies determinats de la setmana, de les 20 a les 22 h:
 • Dilluns, dimecres, divendres i diumenge: orgànica i sanitaris (compreses, bolquers i excrements d’animals)
 • Dilluns: rebuig (burilles, restes d’escombrar, cotó, bolígrafs, etc.)
 • Dimecres i diumenge: plàstics i metalls
 • Divendres: paper i cartró
 • Dimarts, dijous i dissabte: no hi ha recollida
Altres aspectes a considerar:
 • Els vidres s’han de portar al contenidor verd, com abans.
 • Els bujols comunitaris i els comercials s’han de recollir abans de les 10 hores del dia següent.
 • La recollida comercial de cartró es fa dimarts, dijous i dissabte; i la de la matèria orgànica diàriament a tots els bars i restaurants.
 • S’ha de trucar prèviament per demanar el servei de la recollida de poda.
 • Les àrees d’aportació d’emergència són per lliurar residus els dies no habilitats, en horari de matí. El servei el presta un vehicle itinerant que passa per la plaça Artós, de 8 a 10 hores; la plaça Sant Vicenç, de 10.30 a 12 hores; i la plaça de la Vila, de 12.15 a 13.45 hores.
 • Als comerços ubicats fora de l'eix comercial i que generin residus reciclables (plàstics i petits metalls) se'ls subministrarà bosses grogues, com als veïns de la zona, i es recolliran els dimecres i diumenges.
 
Incompliments
 • El cubell de matèria orgànica porta un xip identificador, al igual que les bosses translúcides dels reciclables (plàstics + metalls).
 • S’identifica les bosses o cubells deixats fora dels dies/hores de recollida amb un adhesiu de “bossa o cubell deixat incorrectament”.
 • Durant la campanya informativa i fins que es comuniqui oportunament, no es preveuen sancions pels incomplidors.
 • Per evitar que es pugui fer un mal ús dels bujols comunitaris, s'instal·laran unes tanques.
Beneficis
S'ha aconseguit una major taxa de recollida selectiva i de millor qualitat, alliberament d’espai en treure contenidors d’envasos i paper, reducció de tasques de recollida de residus de 3 vegades al dia a només 2 hores 4 hores a la setmana.

La implantació del sistema Porta aporta ha comptat amb 3 fases:
 • D'octubre a desembre de 2017
  • Sessions informatives i de participació
  • Posada en marxa l’Oficina Permanent d’atenció als veïns
  • Desplegament d’informadors ambientals.
 • Des de gener de 2018,
  • Campanya de comunicació amb la distribució dels materials informatius.
  • Distribució de cubells i bosses d’escombraries.
 • El dilluns 19 de febrer de 2018
  • Nou sistema de recollida.
Durant la segona setmana:
 • La recollida selectiva ha passat del 19% prèvia a la implantació al 54%.
 • S'han recollit 15.318 kg de residus de forma selectiva.
 • S'ha separat 7.348 kg d'orgànica, 10 vegades més que abans de la implantació, amb només un 0,9 d'impureses.
 • En el transcurs de les dues primeres setmanes ha augmentat la recollida selectiva i disminuït les bosses fora d’hores i sense separació.
Més informació:

Recollida Porta a porta Sarrià
Porta a Porta a Sarrià per augmentar el reciclatge del veïnat
 

5528f8a40a92f4711a8b456a
53962bce0a92f4261f8b45ac
54468e780a92f4ae1f8b4568

Darreres Fotografies

Darrers Relats