Retornar els envasos als comerços és rendible econòmicament i necessari ecològicament

03-08-2017

Un estudi demostra la viabilitat d'un Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn des del punt de vista econòmic, ecològic i legal.

Per encàrrec de l’Agència de Residus de Catalunya, el consorci format per ENT, Eunomia i Jiménez de Parga, han fet un estudi sobre la implantació de un Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR). Els envasos sobre els que s’actuarà són de aigua, cervesa, sucs, nèctars i refrescos, de plàstic, vidre, brics i llaunes, de fins a 3 litres. El resultat és de viabilitat tècnica, ambiental i econòmica del sistema.

Un efecte important que tindrà aquest sistema és que traslladarà part del cost de tractament de residus dels municipis als productors. Els productors d’envasos hauran de pagar per la quantitat que posin en el mercat. Aquests diners satisfets pel SDDR es podran justificar per no haver de pagar al Sistema Integrat de Gestió (SIG), que és el de contenidors del carrer. Els dos sistemes seran complementaris, donat que als contenidors de carrer s’hauran de llençar la resta d’envasos: vins i licors, làctics, alimentació, neteja i cosmètics. Aquesta quantitat és de 10 cèntims per envàs i s’abonarà en tota la cadena de comerç del producte fins al consumidor final, que el recuperaria en retornar-lo a un comerç. Amb això s’aconseguiria:
  • Reduir l’abandó d’envasos als carrers i al medi natural en un 90%
  • Reciclar el 95% dels envasos afectats.
  • Aprofitar 41000 Tm més de materials que actualment.
  • Incrementar la recollida selectiva i obtenir materials per reciclar de millor qualitat i preu en aconseguir una separació més acurada.

Els comerços recuperaran els dipòsits retornats als clients en lliurar els envasos, més una petita compensació per manipulació.
La recollida a nivell de comerç podrà ser manual o mitjançant màquines de venda inversa. Aquestes màquines llegiran el codi de barres i separaran els envasos i retornaran els dipòsits.

En un futur es preveu que aquest sistema es podria aplicar a altres productes.

Els terminis per posar-lo en pràctica a partir de la seva aprovació serà d’un any de preparació i dos més d’implantació i seguiment.
 

5528f8a40a92f4711a8b456a
53962bce0a92f4261f8b45ac
54468e780a92f4ae1f8b4568

Darreres Fotografies

Darrers Relats