L'ailant, l'espècie invasora més impactant sobre el parc de Collserola

12-11-2015

Les espècies invasores són organismes provinents d'altres zones del món i que provoquen problemes ambientals i/o econòmics. La més nefasta pel Parc Natural de la Serra de Collserola és l'ailant.

El Parc Natural de la Serra de Collserola és la gran joia de biodiversitat de la que gaudeix el nostre municipi. Malgrat tot, no està exempt de problemes de conservació. Un dels més importants són les espècies invasores. Aquesta incidència no li és exclusiva, però si que s’accentua pel fet d’estar envoltat de la zona més densament poblada del país. Les espècies invasores són organismes forans a les nostres contrades i que per diverses raons s’instal·len als nostres ecosistemes. Es tracta de plantes, animals, fongs o microorganismes que competeixen amb les nostres espècies, les contaminen genèticament, desajusten el funcionament dels ecosistemes que les allotgen, provoquen malalties o malmeten els nostres interessos econòmics.
Sense cap mena de dubte, són les plantes invasores les que més incidència tenen sobre el Parc i és la jardineria una de les principals fonts d’introducció de plantes invasores. El manteniment de la biodiversitat de la ciutat queda recollit en el Pla Verd de la Ciutat de Barcelona 2020. Un dels apartats d’aquest pla contempla la aplicar mesures de control de la flora exòtica invasora. Per aquesta raó, el consistori va encarregar un treball sobre les espècies vegetals amb potencial invasor, quines haurien de ser les zones en les quals no estaria permès plantar-hi aquestes espècies per minimitzar l’impacte sobre Collserola, el delta del Llobregat i el riu Besòs i quines haurien de ser les espècies alternatives per a cada finalitat concreta.
Com invasora en destaca una espècie d’arbre, l’ailant (Ailanthus altissima). Aquest arbre és d’origen xinés i es va fer servir per plantar-lo als carrers per la seva rusticitat. Com la majoria de les espècies vegetals invasores, comença la colonització per les zones degradades. Així la trobem a la vora de les carreteres i talussos desbrossats. Té unes bones característiques per esdevenir invasora: creixement molt ràpid, 2 metres per any per superar altres plantes i assolir plena exposició al sol; gran potencial reproductor, 30.000 llavors per kg d’arbre femení; gran capacitat de dispersió, llavors transportades pel vent i amb capacitat de surar; expulsa una substància verinosa per altres plantes a través de les arrels, escorça i fulles per eliminar la competència; adaptació per viure en molts tipus d’ambients, suporta acidesa, salinitat, sequera, molts contaminants atmosfèrics com diòxid de sofre o l’ozó i fins i tot el mercuri; rebrota d’arrel després de ser tallat, fins i tot si mort la part aèria per glaçades intenses; o les seves arrels poden perforar les canonades de clavegueres per aconseguir aigua. Amb aquestes característiques la lluita contra ell no és gens fàcil. El tractament exitós que s’ha emprat a Collserola consisteix a fer un orifici d’un centímetre i injectar-li una barreja de dos herbicides a la base de l’arbre. És un sistema tremendament car, doncs s’ha de fer individu per individu. Des del 2004 al 2014 es va actuar sobre 25.000 exemplars, i des d’abril d’enguany sobre 19.000, gràcies a l’interès de l’actual consistori. Com desgraciadament passa amb altres espècies invasores ben implantades, la seva eradicació sembla impossible i no es pot aspirar més que a controlar-la i evitar la seva expansió.
La col·laboració ciutadana és molt important. Un exemple és l'Associació de Veïns de Mas Sauró. Els veïns informen d'on troben peus d'aquesta espècie.

Notícies relacionades:
Un arbre invasor xinès posa en perill el parc de Collserola. El Periódico Barcelona 4/11/15

5528f8a40a92f4711a8b456a
53962bce0a92f4261f8b45ac
54468e780a92f4ae1f8b4568

Darreres Fotografies

Darrers Relats