El Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya i la ciutat de Barcelona

04-05-2017

El 3è Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya preveu efectes nefasts. Els signataris del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat responen

Segons el Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya (TICCC) el efectes esperats sobre el medi natural són:
 • Augment de les temperatures extremes
 • Increment de la durada de les sequeres
 • Més episodis d’inundacions, torrencialitat i de dies de pluges intenses.
 • Incendis forestals fins i tot fora de l’estiu
 • Canvis genètics i del metabolisme dels organismes
 • Desplaçament d’espècies
 • Alteració d’ecosistemes
 • Greus problemes de maduració dels productes agrícoles, etc
Conseqüències de l’increment de les temperatures sobre els sistemes humanitzats:
 • Allargament dels cicles d’alguns cultius i increment dels rendiments en alguns indrets i reducció en altres.
 • Possibles problemes greus de floració, maduració, cops de calor i alteracions de la qualitat dels productes agrícoles.
 • El turisme de sol i platja podrà allargar-se més de l’estiu
 • El turisme de neu no disminuirà però es redistribuirà i concentrarà en poques estacions d’esquí.
Respecte a la salut es preveu:
 • Més atacs d’asma i al·lèrgies (a Catalunya un 20-25% de la població pateix d’al·lèrgia).
 • S’afavorirà la transmissió de malalties transmeses per vectors, com el dengue, el chikungunya, o la malària, sense casos autòctons actualment.
Javier Martín, coordinador del TICCC, reclama que no acabi a un calaix. Ens cal una política contra el canvi climàtic tant d’adaptació com de mitigació.
A Catalunya, entre 1990 i 2013, les emissions de gasos d’efecte hivernacle van augmentar un 9,2%.  Entre 1950 i 2014, la temperatura atmosfèrica ha pujat 0,23°C/dècada (a l’estiu 0,33 °C). Les projeccions fins al 2050 són d’un augment d’1,4°C respecte a la mitjana del període 1971-2000).
El TICCC apropa les anàlisis i projeccions a escala mundial d’institucions com el Grup Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC) de Nacions Unides o l'Agència Europea del Medi Ambient.
A la Conferència de les Parts de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic COP21 de París, l'Ajuntament de Barcelona va portar la lluita contra el canvi climàtic amb l’ajut dels membres de Barcelona + Sostenible.
El dilluns 23 de novembre de 2015 es va lliurar el Compromís de Barcelona pel Clima a l'alcaldessa de la ciutat per membres de la xarxa B+S.
Alhora els equips de la xarxa van desenvolupar nou projectes vinculats al Compromís de Barcelona pel Clima. Per a més informació:
Els efectes del canvi climàtic a Catalunya exigeixen una política de país urgent
Compromís pel clima
 
 
 

5528f8a40a92f4711a8b456a
53962bce0a92f4261f8b45ac
54468e780a92f4ae1f8b4568

Darreres Fotografies

Darrers Relats