El projecte BREATHE

08-06-2016

El projecte BREATHE: contaminació atmosfèrica i desenvolupament cognitiu en alumnat de primària

La infància és un període fonamental per la maduració del cervell i el desenvolupament mental. Diversos estudis en animals indiquen que les partícules ultrafines en l’aire poden interferir negativament en el desenvolupament.
El projecte BREATHE va estudiar l’impacte de la contaminació ambiental de les ciutats sobre el desenvolupament cognitiu, la impulsivitat, la manca d’atenció i els trastorns de conducta dels nens. Durant el 2011 i el 2012 hi van participar 36 escoles de Barcelona i 3 de Sant Cugat del Vallés, amb 2.897 alumnes de 2on, 3er i 4rt de primària (edat mitjana 8,5 anys). Es van fer 4 avaluacions per classe al llarg del curs amb proves neuro-psicològiques que serveixen per mesurar la capacitat de memòria de treball i la capacitat de concentració a curt i llarg termini. Es van prendre mostres personals de contaminació a dos nens per escola durant 48h amb ronyoneres dotades d’aparells de mesura. Es van agafar mostres de saliva per fer un estudi genètic i es van fer ressonàncies magnètiques a 300 participants per avaluar els possibles danys estructurals del cervell. Es van mesurar la qualitat de l’aire simultàniament al pati i a les classes durant 1 setmana a l’època càlida i 1 setmana a la freda. Els paràmetres analitzats són carboni negre, diòxid de nitrogen, PM0.2, PM1, PM2.5 i PM10 (PM= matèria particulada, el número fa referència a la mida en micres) i partícules ultrafines. D’aquestes partícules es va analitzar posteriorment la composició en metalls i hidrocarburs. També es va mesurar el soroll a les aules, patis i carrers al que donen les aules. Es van passar qüestionaris als pares (sobre variables sociodemogràfiques, història clínica, recorreguts per Barcelona i activitat física, entre d’altres) i docents (sobre símptomes d’impulsivitat i manca d’atenció) per recollir informació per avaluar l’impacte de la contaminació.
Els resultats mostren que, a banda que alguns centres estan més exposats que altres, la penetració d’aquesta contaminació a les aules sembla que depèn d’aspectes estructurals com el tipus de finestra o logístics com els moments d’entrades i sortides dels alumnes.
Els registres personals confirmen que la màxima exposició a la contaminació es dóna en els desplaçaments pel carrer. Els aparells que portaven controlaven el carboni negre, la ruta mitjançant GPS i un acceleròmetre per mesurar l’activitat física.
Els investigadors de CREAL han trobat que el trànsit és l'única font de partícules fines que s'associa amb una reducció en el desenvolupament cognitiu, per tant, la reducció de la contaminació atmosfèrica procedent del tràfic a les escoles de primària pot tenir efectes molt beneficiosos sobre la cognició.
Els resultats de la investigació van mostrar que un increment de 4 micrograms/m3 de les PM2.5 a l'interior de les escoles a causa del trànsit en les rodalies de les mateixes s’associa amb reduccions del 22 % en el increment anual de la memòria de treball i del 30 % en la memòria de treball superior. Pel que fa a l'escala de manca d'atenció, les diferències al llarg d'un any van assolir el 11 %. Cap de les altres fonts de PM2.5 diferents del tràfic es va associar amb efectes adversos sobre el desenvolupament cognitiu.

Més informació:
Pàgina del projecte Breathe
Revista Sostenbile: El trànsit és l'única font de partícules fines associada amb un menor desenvolupament cognitiu en nens.

En el Mapa:
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA)
 

5528f8a40a92f4711a8b456a
53962bce0a92f4261f8b45ac
54468e780a92f4ae1f8b4568

Darreres Fotografies

Darrers Relats