Crònica de l'Itinerari ornitològic per la Barceloneta.

06-11-2017

Agradable itinerari ornitològic amb 25 participants i 22 espècies observades.

En aquest itinerari ornitològic pel barri de la Barceloneta van participar 25 persones. El van dirigir els ornitòlegs Abel Julien i Jesús Foncubierta de l'ICO.

Molts dels assistents erern aficionats novells. Els ocells que apareixen a cada punt són només els que no s'havien llistat en punts anteriors del recorregut, per tant és una llista acumulativa, més que descriptiva del que es va veure a cada punt en concret.

El recorregut va començar a la Plaça Pau Vila, on es van veure força espècies, inclosa la més interessant de la ruta, el xoriguer comú. Abans de sortir de la plaça ja hi havien vist gavians, cotorres de pit gris i de kramer, coloms, tórtores, cueretes blanques i mosquiters. Pel Carrer de la Maquinista vam observar pardals i cotxes fumades, en arribar a la Plaça del Llagut vam trobar merles i a la Plaça Pompeu Gener, gralla. Als pins, quasi en arribar al passeig de Joan Savat Papasseit vam observar mallerengues petites. Per les palmeres del passeig Joan Salvat Papasseit abundaven els estornells i al Parc de la Barceloneta vam poder afegir el raspinell, tallarol de casquet, mallerenga blava i el pit-roig. En apropar-nos al mar van veure corbs marins emplomallats i gavines rielleres. En passar la Ronda Litoral vam passar bernats pescaires que sobrevolaven el zoo i als estanys del Parc de Carles I hi havia cuereta torrentera.

Llistat d'ocells observats:
 
Nom científic Nom català Nom castellà
Phalacrocorax aristotelis Corb marí emplomallat Cormorán moñudo
Ardea cinerea Bernat pescaire Garza real
Falco tinnunculus Xoriguer comú Cernícalo común
Chroicocephalus ridibundus Gavina riellera Gaviota reidora
Larus michaelis Gavià argentat Gaviota de patas amarillas
Columba livia Colom roquer Paloma bravía
Streptopelia turtur Tórtora turca Tórtola turca
Psittacula krameri Cotorra de kramer Cotorra de kramer
Myiopsitta monachus Cotorra de pit gris Cotorra argentina
Sylvia melanocephala Tallarol capnegre Curruca cabecinegra
Motacilla alba Cuereta blanca Lavandera común
Motacilla cinerea Cuereta torrentera Lavandera cascadeña
Erithacus rubecula Pit-roig Petirrojo
Phoenicurus ochrurus Cotxa fumada Colirrojo tizón
Turdus merula Merla Mírlo común
Phylloscopus collybita Mosquiter comú Mosquitero común
Periparus ater Mallerenga petita Carbonero garrapinos
Cyanistes caeruleus Mallerenga blava Herrerillo común
Certhia brachydactyla Raspinell comú Agateador comú
Sturnus vulgaris Estornell vulgar Estornino pinto
Pica pica Garsa Urraca
Corvus monedula Gralla Grajilla
Passer domesticus Pardal comú Gorrión común

5528f8a40a92f4711a8b456a
53962bce0a92f4261f8b45ac
54468e780a92f4ae1f8b4568

Darreres Fotografies

Darrers Relats