Ciència ciutadana contra les al·lèrgies

19-02-2018

Amb l'ajut d'escoles i voluntaris i la nova APP Plant*tes es podran mapar les zones i els moments de major risc per les persones al·lèrgiques i així podran prendre precaucions.

S'han proposat molts factors per explicar perquè augmenten les malalties respiratòries al·lèrgiques, però les causes encara no s'entenen completament. Per exemple, la contaminació atmosfèrica pot influir tant sobre les substàncies que provoquen les al·lèrgies com sobre les persones que la pateixen. L'efecte podria ser múltiple, en incrementar la potència de les substàncies al·lergògenes o en fer més intensa la reacció immune dels afectats. No obstant això, aquests fenòmens són insuficient per explicar per complet l'augment de la taxa de malalties al·lèrgiques en humans.

La fenologia de les plantes, és a dir els canvis estacionals dels seus cicles vitals és sensible a la temperatura i a la disponibilitat d'aigua. Per tant, es pot suposar que canvi climàtic també afecta el moment, la durada i la quantitat en la producció de pol·len.

És evident que actualment hi ha una clara tendència cap a un augment en pol·len atmosfèric, inclòs el que provoca al·lèrgies. No està clar que aquestes tendències es puguin atribuir a les temperatures ascendents en tots els casos, però sembla que hi ha una influència per l'augment del gasos d'efecte hivernacle provocat pels humans, especialment el CO2. Cal més recerca en aquest àmbit, perquè les projeccions d'increment de CO2 atmosfèric són molt altes. Aquests canvis poden provocar nous augments en quantitats de pol·len que provoquin una major exposició dels humans als al·lergògens, amb conseqüències potencialment greus per a la salut pública.

Per estudiar aquest fenomen es demana la col·laboració ciutadana. Durant el curs 16-17 es va fer una prova pilot en la que va participar l'alumnat de secundària de 3 centres de la ciutat de Barcelona (FEDAC Sant Andreu, Bosc de Montjuïc, Institut XXV Olimpíada). Els alumnes havien de prendre notes d'algunes dels canvis en l'estat fenològic de les espècies més al·lergògenes. Aquestes dades es transmetien als investigadors per a que poguessin tenir informació sobre el terreny.

Cliqueu sobre la imatge per veure un video

Si s'estén aquesta metodologia a més centres educatius i a voluntaris individuals es podria tenir una informació sobre una superfície i amb una precisió inabastableper altres mitjans pels investigadors. Per sistematitzar la presa de dades i fer-la més fàcil de transmetre s'ha desenvolupat l'APP Pant*tes, encara en fase de proves.

Més informació:
Científics de la UAB i ciutadans identificaran les plantes al·lergògenes de Barcelona amb la nova app Plant*tes
Punt d'informació Aerobiològica
Reportatge: Plant*tes, una aplicació per als al·lèrgics
Alguns treballs de l'alumnat:
https://prezi.com/dqirjyzdsxpo/flora-urbana-i-allergies/
https://sites.google.com/a/fedac.cat/flora-urbana-i-al-lergia/mostrejos
http://blog.citizensqkm.net/cens-de-biodiversitat-i-flora-urbana-i-allergia/

5528f8a40a92f4711a8b456a
53962bce0a92f4261f8b45ac
54468e780a92f4ae1f8b4568

Darreres Fotografies

Darrers Relats