Ruta ornitològica per Collserola


  • Sender, pista o itinerari de natura
  • Espai d'interès natural
  • Equipament d'educació ambiental
  • Centre d'informació o documentació per la sostenibilitat
  • Font ornamental
  • Membre de Barcelona + Sostenible
  • Museu de sostenibilitat ambiental o social

A Barcelona tenim la sort de comptar amb una muntanya forestal de dimensions considerables i plena de biodiversitat molt a prop de la ciutat, per això l'hem de conèixer i l'hem de gaudir. La ruta ornitològica que proposem comença l'estació de Ferrocarrils del Baixador de Vallvidrera, des d'on ens dirigirem, passant al costat del Centre d'informació del Parc de Collserola, cap al fondal del passeig dels Plàtans (itinerari per les fonts). En aquesta ruta podrem veure i sentir picot verd, picot garser gros, picot garser petit, rossinyol del Japó, totes les mallerengues, raspinell comú, pica-soques blau... i en definitiva tota classe d’ocells propis d'entorns forestals impossibles de veure a la ciutat. El camí ens portarà fins a l'estació del Baixador de Vallvidrera, des d'on creuarem i continuarem avançant pel camí del Pantà primer i pel de la Llenega després, fins a arribar a un petit clar on trobarem un quiosc. Més endavant creuarem la carretera i tornarem al punt d'on havíem sortit, completant així una ruta circular. Per poder participar en la ruta és necessari fer la inscripció, ho podeu fer a la pàgina www.ornitologia.org en la secció "Què oferim?:Formació", haureu d'omplir el formulari per finalitzar el procés.

Punts d'interès de l'itinerari   x 7

Centre d'Informació del Parc Natural de la Serra de Collserola

Itinerari pel Fondal

Itinerari per les fonts

Estació Baixador de Vallvidrera

Camí del Pantà

Camí de la Llenega

Museu d'Història de Barcelona - Vil·la Joana

Ruta ornitològica per Collserola

Sarrià - Sant Gervasi
A Barcelona tenim la sort de comptar amb una muntanya forestal de dimensions considerables i plena de biodiversitat molt a prop de la ciutat, per això l'hem de conèixer i l'hem de gaudir. La ruta ornitològica que proposem comença l'estació de Ferrocarrils del Baixador de Vallvidrera, des d'on ens dirigirem, passant al costat del Centre d'informació del Parc de Collserola, cap al fondal del passeig dels Plàtans (itinerari per les fonts). En aquesta ruta podrem veure i sentir picot verd, picot garser gros, picot garser petit, rossinyol del Japó, totes les mallerengues, raspinell comú, pica-soques blau... i en definitiva tota classe d’ocells propis d'entorns forestals impossibles de veure a la ciutat. El camí ens portarà fins a l'estació del Baixador de Vallvidrera, des d'on creuarem i continuarem avançant pel camí del Pantà primer i pel de la Llenega després, fins a arribar a un petit clar on trobarem un quiosc. Més endavant creuarem la carretera i tornarem al punt d'on havíem sortit, completant així una ruta circular. Per poder participar en la ruta és necessari fer la inscripció, ho podeu fer a la pàgina www.ornitologia.org en la secció "Què oferim?:Formació", haureu d'omplir el formulari per finalitzar el procés.