Descobreix l'Eixample més natural: ruta de fauna


  • Fauna
  • Interior d'illa o plaça enjardinada
  • Parc o jardí públic
  • Indret cultural
  • WIFI municipal gratuït
  • Mur verd
  • Jardí privat
  • Espai d'interès estacional
  • Arbre d'interès

Mapatge col·laboratiu de biodiversitat urbana organitzat per Espai Ambiental i Galanthus amb la col·laboració de l'Aula Ambiental de la Sagrada Família.
L'itinerari inclou la ruta dissenyada inicialment per Galanthus, tant els punts visitats, on es pot trobar més informació, com els punts proposats però no visitats durant la ruta per manca de temps, com un punt no previst inicialment identificat durant la ruta pels participants a l'activitat.
El mapatge es va centrar en la observació i identificació de fauna, principalment ocells.

Punts d'interès de l'itinerari   x 8

Niu de falcó pelegrí

Plaça de la Sagrada Família

Jardins de Constança d'Aragó

Jardins de Sofia Barat

Jardins de Jaume Pèrich

Jardins d'Interior d'Illa de la Torre de les Aigües

Claustre de la Basílica de la Puríssima Concepció

Niu de gralla

Descobreix l'Eixample més natural: ruta de fauna

Eixample
Mapatge col·laboratiu de biodiversitat urbana organitzat per Espai Ambiental i Galanthus amb la col·laboració de l'Aula Ambiental de la Sagrada Família.
L'itinerari inclou la ruta dissenyada inicialment per Galanthus, tant els punts visitats, on es pot trobar més informació, com els punts proposats però no visitats durant la ruta per manca de temps, com un punt no previst inicialment identificat durant la ruta pels participants a l'activitat.
El mapatge es va centrar en la observació i identificació de fauna, principalment ocells.