De la muntanya al mar: Mapatge i ruta de l’aigua per Ciutat Vella.


 • Instal·lació d'energia solar fotovoltaica
 • Indret cultural
 • Font de beure d'interès patrimonial
 • Equipament d'educació ambiental
 • Centre d'informació o documentació per la sostenibilitat
 • Coberta verda
 • Edifici sostenible
 • Instal·lació d'energia solar tèrmica
 • Aljub per reutilitzar aigües pluvials
 • Instal·lació d'aprofitament de la inèrcia tèrmica del sòl (Geotèrmia)
 • Punt de recàrrega de vehicles elèctrics
 • Indret sensorial
 • Punt verd de barri
 • Font ornamental
 • Centre social, cultural o de lleure
 • Parc o jardí públic
 • Mur verd
 • Fauna
 • Pipicà i espai d'esbarjo per a gossos
 • Platja
 • Accessible per a persones amb mobilitat reduïda
 • Mercat Municipal
 • Hàbitat litoral

De la muntanya al mar és un conjunt de tres itineraris per la ciutat de Barcelolna amb l'eix temàtic de l'aigua per conèixer els secrets de la ciutat. Es tracta de col·laborar en la identificació i localització de punts rellevants sobre història, tradició i gestió de l’aigua a la ciutat.
El dissabte 31 d’octubre del 2015 es va fer el Mapatge i ruta de l’aigua per Ciutat Vella.
Abastament d'aigua a Barcelona al 1914.

 

Punts d'interès de l'itinerari   x 11

Casa de la Barceloneta 1761

Mercat de la Barceloneta

Font del C. BALUARD

Font de Carmen Amaya

Parc de la Barceloneta

Gasòmetre i Torre de l'Aigua

Punt Verd de Barri - Barceloneta

La Fàbrica del Sol

Font de Canaletes de Barceloneta

Platja de la Barceloneta

Espigó del gas (Espigó de Ginebra)