Corredor Verd Zona Nord


 • Parc o jardí públic
 • Interior d'illa o plaça enjardinada
 • Corredor verd urbà
 • Hort urbà i jardí comunitari
 • Centre que fomenta la biodiversitat
 • Indret cultural
 • Accessible per a persones amb mobilitat reduïda
 • Vista panoràmica
 • Espai d'interès estacional
 • Pipicà i espai d'esbarjo per a gossos
 • Font de beure d'interès patrimonial
 • Lavabo públic
 • Equipament d'educació ambiental
 • Centre social, cultural o de lleure
 • Sender, pista o itinerari de natura
 • Urbanisme sostenible
 • Infraestructures protectores
 • Mur verd

Aquest itinerari ens mostra molts exemples de Solucions Basades en la Natura, és a dir, infraesteructures que fan servir elements naturals per afrontar reptes ambientals, socials o econòmics de manera sostenible i eficient. Comença al Parc de la Trinitat Vella, on s'han fet actuacions per afavorir la biodiversitat com no segar al voltant dels arbres, deixar arbres morts en peu, s'ha instal·lar un hotel d'insectes (desafortunadament vandalitzat), o s'ha introduït planta aquàtica.
Continua pel Passatge Torné, que és un tram molt petit que reflecteix la filosofia dels corredors verds que vol fer l'Ajuntament, amb paviment de llambordes sense cimentar entre elles, no impermeabilitzat, vegetació autòctona (parcialment).
Passa per la Plaça de la Trinitat, remodelada per afavorir l'accessibilitat.
Des d'aquí s'arriba al carrer Mireia que puja fins la Meridiana. Els escocells es deixen evolucionar amb flora espontània.
S'arriba al Pont de Sarajevo, que té marquesines amb vegetació enfiladissa que manté la continuïtat del verd per salvar l'obstacle de la Meridiana. El revestiment al mur redueix les reverberacions i la contaminació (transformació d'òxids de nitrogen i sofre en aigua, nitrats i sulfats mitjançant catàlisi química per òxids de titani). Tot i que encara se sent molt soroll l'amortiment ha estat molt notable. Aquests murs s'han d'acabar de cobrir d'un jardí vertical que encara només és parcial. Els gabions són també una actuació per afavorir la biodiversitat: implantació d'enfiladisses (autòctones i exòtiques) i refugi per petits animals. Abans de passar el pont es pot fer una ullada a la continuació del carrer Mireia, amb els seus escocells, mantinguts per iniciativa veïnal.
A l'altra banda del Pont s'arriba al barri de la Trinitat Nova, renovat pràcticament en la seva totalitat per problemes estructurals en els edificis per ciment aluminós. Amb ajuts de la UE es van enderrocar els habitatges i es van construir de nous per reubicar els habitants i atreure de nous. A banda de les patologies dels blocs de pisos, l'espai patia degradació de l'entorn. Amb la remodelació es va enjardinar amb criteris de sostenibilitat. Hi ha tubs metàl·lics semienterrats acaben sobre un espai ple de grava grossa. Són els trams finals que recull l'aigua que percola en la zona enjardinada i l'aboca a aquestes zones per la seva infiltració en profunditat a l'aqüífer per reduir l'entrada d'aigua en el clavegueram en moments de pluja intensa (SUDS, Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible). Al voltant de la Casa de l'Aigua s'han mantingut part de la vegetació natural (pins) i s'han plantat alzina, alzina surera, roure,...) i també ametllers per rememorar el passat agrícola. Entre la Casa de l'Aigua i la Meridiana hi ha un hort per gent gran. Es va instal·lar sobre una zona molt degradada. Els talussos del voltant de la Casa de l'Aigua tenen un tractament per afavorir la biodiversitat i se'ls deixa evolucionar amb un mínim d'intervencions. Des del Mirador de la Casa de l'Aigua s'aprecien 20 carrils de vies ràpides, tres línies de tren convencional, l'AVE i el riu Besòs canalitzat entre murs i tots els problemes de connectivitat biològica entre els parcs de Collserola i Serralada de Marina que provoquen. Des d'aquí també es té una panoràmica sobre l'hort i es veu una de les torres per afavorir el ratpenats.
Es continua per la Plaça de la Terra, en la que s'ha plantat un prat de flor autòctona o mediterrània. A la primavera és molt bonic i amb molta diversitat cromàtica. Es passa a la Plaça de l'Aigua, on s'han instal·lat un dels tubs d'infiltració i hi ha plantació d'heura enlloc de gespa per reduir regs i la Plaça de l'Aire. A totes tres places hi ha Edificis ecoeficients.
Al Parc de Trinitat Nova hi ha una zona d'aromàtiques autòctones. Es va construir sobre els garatges de la línia 3 de metro i salven un important desnivell. Pràcticament fan d'unió amb els vessants del Parc Natural de la serra de Collserola. Tot aquest recorregut forma una mena de mini corredor verd que uneix el riu Besòs amb Collserola.
 

Punts d'interès de l'itinerari   x 12

Parc de la Trinitat

Passatge Torné

Plaça de la Trinitat

Escocells carrer Mireia

Pont de Sarajevo

La Casa de l'Aigua de Trinitat Nova

Hort municipal Casa de l'Aigua de Trinitat Nova

Mirador Casa de l'Aigua de Trinitat Nova

Plaça de la Terra

Plaça de l'Aigua

Plaça de l'Aire

Parc de Trinitat Nova

Corredor Verd Zona Nord

Parc de la Trinitat Vella, on s'han fet actuacions per afavorir la biodiversitat com no segar al voltant dels arbres, deixar arbres morts en peu, s'ha instal·lar un hotel d'insectes (desafortunadament vandalitzat), o s'ha introduït planta aquàtica.
Continua pel Passatge Torné, que és un tram molt petit que reflecteix la filosofia dels corredors verds que vol fer l'Ajuntament, amb paviment de llambordes sense cimentar entre elles, no impermeabilitzat, vegetació autòctona (parcialment).
Passa per la Plaça de la Trinitat, remodelada per afavorir l'accessibilitat.
Des d'aquí s'arriba al carrer Mireia que puja fins la Meridiana. Els escocells es deixen evolucionar amb flora espontània.
S'arriba al Pont de Sarajevo, que té marquesines amb vegetació enfiladissa que manté la continuïtat del verd per salvar l'obstacle de la Meridiana. El revestiment al mur redueix les reverberacions i la contaminació (transformació d'òxids de nitrogen i sofre en aigua, nitrats i sulfats mitjançant catàlisi química per òxids de titani). Tot i que encara se sent molt soroll l'amortiment ha estat molt notable. Aquests murs s'han d'acabar de cobrir d'un jardí vertical que encara només és parcial. Els gabions són també una actuació per afavorir la biodiversitat: implantació d'enfiladisses (autòctones i exòtiques) i refugi per petits animals. Abans de passar el pont es pot fer una ullada a la continuació del carrer Mireia, amb els seus escocells, mantinguts per iniciativa veïnal.
A l'altra banda del Pont s'arriba al barri de la Trinitat Nova, renovat pràcticament en la seva totalitat per problemes estructurals en els edificis per ciment aluminós. Amb ajuts de la UE es van enderrocar els habitatges i es van construir de nous per reubicar els habitants i atreure de nous. A banda de les patologies dels blocs de pisos, l'espai patia degradació de l'entorn. Amb la remodelació es va enjardinar amb criteris de sostenibilitat. Hi ha tubs metàl·lics semienterrats acaben sobre un espai ple de grava grossa. Són els trams finals que recull l'aigua que percola en la zona enjardinada i l'aboca a aquestes zones per la seva infiltració en profunditat a l'aqüífer per reduir l'entrada d'aigua en el clavegueram en moments de pluja intensa (SUDS, Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible). Al voltant de la Casa de l'Aigua s'han mantingut part de la vegetació natural (pins) i s'han plantat alzina, alzina surera, roure,...) i també ametllers per rememorar el passat agrícola. Entre la Casa de l'Aigua i la Meridiana hi ha un hort per gent gran. Es va instal·lar sobre una zona molt degradada. Els talussos del voltant de la Casa de l'Aigua tenen un tractament per afavorir la biodiversitat i se'ls deixa evolucionar amb un mínim d'intervencions. Des del Mirador de la Casa de l'Aigua s'aprecien 20 carrils de vies ràpides, tres línies de tren convencional, l'AVE i el riu Besòs canalitzat entre murs i tots els problemes de connectivitat biològica entre els parcs de Collserola i Serralada de Marina que provoquen. Des d'aquí també es té una panoràmica sobre l'hort i es veu una de les torres per afavorir el ratpenats.
Es continua per la Plaça de la Terra, en la que s'ha plantat un prat de flor autòctona o mediterrània. A la primavera és molt bonic i amb molta diversitat cromàtica. Es passa a la Plaça de l'Aigua, on s'han instal·lat un dels tubs d'infiltració i hi ha plantació d'heura enlloc de gespa per reduir regs i la Plaça de l'Aire. A totes tres places hi ha Edificis ecoeficients.
Al Parc de Trinitat Nova hi ha una zona d'aromàtiques autòctones. Es va construir sobre els garatges de la línia 3 de metro i salven un important desnivell. Pràcticament fan d'unió amb els vessants del Parc Natural de la serra de Collserola. Tot aquest recorregut forma una mena de mini corredor verd que uneix el riu Besòs amb Collserola.
 ">5c628e3724dd5d963f8b4568
563b102924dd5d246e8b456a
584050bd24dd5d9a648b456e
584050e424dd5d9e648b456e
5840510824dd5d9d648b456f
5840512624dd5d9a648b4577
5840527024dd5d9d648b457b
5840529224dd5d9a648b4581
58480fa424dd5de9758b456c
5848100f24dd5de8758b456b
5848104124dd5dec758b456c
5848104824dd5de8758b4572
5848107424dd5df4758b456c
584a7f3224dd5de11a8b456a
58a6d9d624dd5d9f098b456a
58a6da4c24dd5d72098b456c
58a6daa024dd5d72098b4571
58a6ddd424dd5df7098b4570
58a6de2b24dd5d9f098b4575
58a6decf24dd5d9f098b457b
58e3b04624dd5d3b4e8b456a
58e3b08624dd5d704e8b456a
58e3b0c424dd5d704e8b456f
58e3b10324dd5d734e8b456a
5929592824dd5d64578b4569
5929598e24dd5d71578b4569
592959c324dd5d64578b456d
59e4d0e224dd5d75068b4569
5a97e3cc24dd5d7d478b456c
5af42ef924dd5d71568b456b
5af42f2a24dd5d72568b456a
5af4341a24dd5dc2568b456b
5af47ad624dd5daa5c8b456b
5af47af324dd5dab5c8b456a
5af47b1824dd5dab5c8b456f
5af47b6424dd5daa5c8b4570
5af4803b24dd5d2d5d8b456a
5af5675224dd5d19698b456a
5af5677f24dd5d19698b456f
5af5681824dd5d20698b456a
5af568b424dd5d21698b456a
5af56a6124dd5d43698b456a
5afd354224dd5def3a8b456a
5afd356224dd5de6388b456a
5afd35b124dd5de6388b456f
5afd35e524dd5def3a8b456f
5afd360b24dd5def3a8b4574
5b9bd3fc24dd5df41b8b456a
5ba0a0a324dd5da95a8b456a
5ba0a0e924dd5def608b456b
5ba0a13724dd5def608b4570
5de23a53940cd7245a8b456b
5de24090940cd72a5b8b456b
5eb2a538940cd7fd5d8b456a
Nou Barris / Sant Andreu
Aquest itinerari ens mostra molts exemples de Solucions Basades en la Natura, és a dir, infraesteructures que fan servir elements naturals per afrontar reptes ambientals, socials o econòmics de manera sostenible i eficient. Comença al Parc de la Trinitat Vella, on s'han fet actuacions per afavorir la biodiversitat com no segar al voltant dels arbres, deixar arbres morts en peu, s'ha instal·lar un hotel d'insectes (desafortunadament vandalitzat), o s'ha introduït planta aquàtica.
Continua pel Passatge Torné, que és un tram molt petit que reflecteix la filosofia dels corredors verds que vol fer l'Ajuntament, amb paviment de llambordes sense cimentar entre elles, no impermeabilitzat, vegetació autòctona (parcialment).
Passa per la Plaça de la Trinitat, remodelada per afavorir l'accessibilitat.
Des d'aquí s'arriba al carrer Mireia que puja fins la Meridiana. Els escocells es deixen evolucionar amb flora espontània.
S'arriba al Pont de Sarajevo, que té marquesines amb vegetació enfiladissa que manté la continuïtat del verd per salvar l'obstacle de la Meridiana. El revestiment al mur redueix les reverberacions i la contaminació (transformació d'òxids de nitrogen i sofre en aigua, nitrats i sulfats mitjançant catàlisi química per òxids de titani). Tot i que encara se sent molt soroll l'amortiment ha estat molt notable. Aquests murs s'han d'acabar de cobrir d'un jardí vertical que encara només és parcial. Els gabions són també una actuació per afavorir la biodiversitat: implantació d'enfiladisses (autòctones i exòtiques) i refugi per petits animals. Abans de passar el pont es pot fer una ullada a la continuació del carrer Mireia, amb els seus escocells, mantinguts per iniciativa veïnal.
A l'altra banda del Pont s'arriba al barri de la Trinitat Nova, renovat pràcticament en la seva totalitat per problemes estructurals en els edificis per ciment aluminós. Amb ajuts de la UE es van enderrocar els habitatges i es van construir de nous per reubicar els habitants i atreure de nous. A banda de les patologies dels blocs de pisos, l'espai patia degradació de l'entorn. Amb la remodelació es va enjardinar amb criteris de sostenibilitat. Hi ha tubs metàl·lics semienterrats acaben sobre un espai ple de grava grossa. Són els trams finals que recull l'aigua que percola en la zona enjardinada i l'aboca a aquestes zones per la seva infiltració en profunditat a l'aqüífer per reduir l'entrada d'aigua en el clavegueram en moments de pluja intensa (SUDS, Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible). Al voltant de la Casa de l'Aigua s'han mantingut part de la vegetació natural (pins) i s'han plantat alzina, alzina surera, roure,...) i també ametllers per rememorar el passat agrícola. Entre la Casa de l'Aigua i la Meridiana hi ha un hort per gent gran. Es va instal·lar sobre una zona molt degradada. Els talussos del voltant de la Casa de l'Aigua tenen un tractament per afavorir la biodiversitat i se'ls deixa evolucionar amb un mínim d'intervencions. Des del Mirador de la Casa de l'Aigua s'aprecien 20 carrils de vies ràpides, tres línies de tren convencional, l'AVE i el riu Besòs canalitzat entre murs i tots els problemes de connectivitat biològica entre els parcs de Collserola i Serralada de Marina que provoquen. Des d'aquí també es té una panoràmica sobre l'hort i es veu una de les torres per afavorir el ratpenats.
Es continua per la Plaça de la Terra, en la que s'ha plantat un prat de flor autòctona o mediterrània. A la primavera és molt bonic i amb molta diversitat cromàtica. Es passa a la Plaça de l'Aigua, on s'han instal·lat un dels tubs d'infiltració i hi ha plantació d'heura enlloc de gespa per reduir regs i la Plaça de l'Aire. A totes tres places hi ha Edificis ecoeficients.
Al Parc de Trinitat Nova hi ha una zona d'aromàtiques autòctones. Es va construir sobre els garatges de la línia 3 de metro i salven un important desnivell. Pràcticament fan d'unió amb els vessants del Parc Natural de la serra de Collserola. Tot aquest recorregut forma una mena de mini corredor verd que uneix el riu Besòs amb Collserola.