Ciutat sostenible


  • Mercat Municipal
  • Font de beure d'interès patrimonial
  • Urbanisme sostenible
  • Edifici sostenible
  • Instal·lació d'energia solar tèrmica
  • Estació de Bicing
  • Parc o jardí públic
  • Hort urbà i jardí comunitari
  • Compostatge comunitari i escolar

Itinerari ofert per l'empresa Via Barcelona
Una ciutat funciona de forma similar a un ésser viu: capta materials i energia de l’exterior i extreu uns residus sòlids, líquids i gasos que resulten del seu metabolisme i funcionament. Les persones generem i participem de tots els processos metabòlics de la ciutat quasi sense adonar‐nos‐en. De la planificació pública de les ciutats i de l’ús que en fem les persones dependrà que aquestes esdevinguin més o menys sostenibles, sanes i eficients.

L’objectiu d’aquest itinerari és prendre consciència de com entren els diferents fluxos de materials i energia a la ciutat, de quin ús en fem les persones i quins són els mètodes i eines per fer una ciutat més sostenible. També aprendrem a valorar els avantatges i inconvenients a l’hora de triar entre diferents tipus de fonts i tecnologies de transformació d’energia, així com a saber triar entre mètodes de recollida de residus.

Punts d'interès de l'itinerari   x 4

Mercat de Santa Caterina

Habitatge Social Mercat de Santa Caterina

Jardins del Pou de la Figuera (Forat de la vergonya)

Font d'aigua potable

Ciutat sostenible

Via Barcelona
Una ciutat funciona de forma similar a un ésser viu: capta materials i energia de l’exterior i extreu uns residus sòlids, líquids i gasos que resulten del seu metabolisme i funcionament. Les persones generem i participem de tots els processos metabòlics de la ciutat quasi sense adonar‐nos‐en. De la planificació pública de les ciutats i de l’ús que en fem les persones dependrà que aquestes esdevinguin més o menys sostenibles, sanes i eficients.

L’objectiu d’aquest itinerari és prendre consciència de com entren els diferents fluxos de materials i energia a la ciutat, de quin ús en fem les persones i quins són els mètodes i eines per fer una ciutat més sostenible. També aprendrem a valorar els avantatges i inconvenients a l’hora de triar entre diferents tipus de fonts i tecnologies de transformació d’energia, així com a saber triar entre mètodes de recollida de residus.">558bf39f0a92f4137d8b4568
5c6440ae24dd5d5e208b456d
5c6440d624dd5da4208b456b
Eixample / Ciutat Vella
Itinerari ofert per l'empresa Via Barcelona
Una ciutat funciona de forma similar a un ésser viu: capta materials i energia de l’exterior i extreu uns residus sòlids, líquids i gasos que resulten del seu metabolisme i funcionament. Les persones generem i participem de tots els processos metabòlics de la ciutat quasi sense adonar‐nos‐en. De la planificació pública de les ciutats i de l’ús que en fem les persones dependrà que aquestes esdevinguin més o menys sostenibles, sanes i eficients.

L’objectiu d’aquest itinerari és prendre consciència de com entren els diferents fluxos de materials i energia a la ciutat, de quin ús en fem les persones i quins són els mètodes i eines per fer una ciutat més sostenible. També aprendrem a valorar els avantatges i inconvenients a l’hora de triar entre diferents tipus de fonts i tecnologies de transformació d’energia, així com a saber triar entre mètodes de recollida de residus.