Espai abans de la revegetació

Espai abans de la revegetació
28-05-2020
El carrer abans de la intervenció, mancat de qualsevol tipus de vegetació