This site uses our own and third party cookies to improve our services. If you continue to browse, consider accepting its use. 
You can get more information or how to change your browser settings.   Cookies Policy

Segona Setmana del Porta a porta a Sarrià

15-03-2018

El Porta a porta de Sarrià durant la segona setmana d'implantació multiplica per 10 la recollida de matèria orgànica i per 3 la d'envasos.

La recollida Porta a porta consisteix en que la bossa de cada tipus de residus s’ha de deixar al portal de casa en uns dies determinats de la setmana, de les 20 a les 22 h:
 • Dilluns, dimecres, divendres i diumenge: orgànica i sanitaris (compreses, bolquers i excrements d’animals)
 • Dilluns: rebuig (burilles, restes d’escombrar, cotó, bolígrafs, etc.)
 • Dimecres i diumenge: plàstics i metalls
 • Divendres: paper i cartró
 • Dimarts, dijous i dissabte: no hi ha recollida
Altres aspectes a considerar:
 • Els vidres s’han de portar al contenidor verd, com abans.
 • Els bujols comunitaris i els comercials s’han de recollir abans de les 10 hores del dia següent.
 • La recollida comercial de cartró es fa dimarts, dijous i dissabte; i la de la matèria orgànica diàriament a tots els bars i restaurants.
 • S’ha de trucar prèviament per demanar el servei de la recollida de poda.
 • Les àrees d’aportació d’emergència són per lliurar residus els dies no habilitats, en horari de matí. El servei el presta un vehicle itinerant que passa per la plaça Artós, de 8 a 10 hores; la plaça Sant Vicenç, de 10.30 a 12 hores; i la plaça de la Vila, de 12.15 a 13.45 hores.
 • Als comerços ubicats fora de l'eix comercial i que generin residus reciclables (plàstics i petits metalls) se'ls subministrarà bosses grogues, com als veïns de la zona, i es recolliran els dimecres i diumenges.
 
Incompliments
 • El cubell de matèria orgànica porta un xip identificador, al igual que les bosses translúcides dels reciclables (plàstics + metalls).
 • S’identifica les bosses o cubells deixats fora dels dies/hores de recollida amb un adhesiu de “bossa o cubell deixat incorrectament”.
 • Durant la campanya informativa i fins que es comuniqui oportunament, no es preveuen sancions pels incomplidors.
 • Per evitar que es pugui fer un mal ús dels bujols comunitaris, s'instal·laran unes tanques.
Beneficis
S'ha aconseguit una major taxa de recollida selectiva i de millor qualitat, alliberament d’espai en treure contenidors d’envasos i paper, reducció de tasques de recollida de residus de 3 vegades al dia a només 2 hores 4 hores a la setmana.

La implantació del sistema Porta aporta ha comptat amb 3 fases:
 • D'octubre a desembre de 2017
  • Sessions informatives i de participació
  • Posada en marxa l’Oficina Permanent d’atenció als veïns
  • Desplegament d’informadors ambientals.
 • Des de gener de 2018,
  • Campanya de comunicació amb la distribució dels materials informatius.
  • Distribució de cubells i bosses d’escombraries.
 • El dilluns 19 de febrer de 2018
  • Nou sistema de recollida.
Durant la segona setmana:
 • La recollida selectiva ha passat del 19% prèvia a la implantació al 54%.
 • S'han recollit 15.318 kg de residus de forma selectiva.
 • S'ha separat 7.348 kg d'orgànica, 10 vegades més que abans de la implantació, amb només un 0,9 d'impureses.
 • En el transcurs de les dues primeres setmanes ha augmentat la recollida selectiva i disminuït les bosses fora d’hores i sense separació.
Més informació:

Recollida Porta a porta Sarrià
Porta a Porta a Sarrià per augmentar el reciclatge del veïnat
 

5528f8a40a92f4711a8b456a
53962bce0a92f4261f8b45ac
54468e780a92f4ae1f8b4568

Latest Pictures

Recent Stories