Fundació World Nature

Carrer de Bassegoda, 19, 1è pis
Sants - Montjuïc
08028
Barcelonahttp://www.wnature.org


Latitude: 2.1251176000001
Longitude: 41.3747847


Facebook
Twitter
Google+

  • Entitat ambiental
  • Institució o centre de recerca
  • Coberta verda
  • Mur verd
  • Membre de Barcelona + Sostenible


World Nature és una ONG, sense ànim de lucre i independent dedicada  a la Conservació de la Biodiversitat, la Cooperació al Dessenvolupament i l'Educació i Sensibilitazació Ambiental. Treballem en projectes tangibles sobre el terreny, projectes positius i demostratius implicant tant a ciutadans com a empreses i administracions públiques.

És una entitat signant del Compromís ciutadà per la Sostenibilitat.
 

Fundació World Nature

Carrer de Bassegoda, 19, 1è pis
Sants - Montjuïc / Sants-Badal
08028 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://www.wnature.org Facebook Twitter Google+
World Nature és una ONG, sense ànim de lucre i independent dedicada  a la Conservació de la Biodiversitat, la Cooperació al Dessenvolupament i l'Educació i Sensibilitazació Ambiental. Treballem en projectes tangibles sobre el terreny, projectes positius i demostratius implicant tant a ciutadans com a empreses i administracions públiques.

És una entitat signant del Compromís ciutadà per la Sostenibilitat.