Utilitzem galetes pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. 
Podeu obtenir més informació o bé conèixer com canviar la configuració del seu navegador.   Política de Cookies

Condicions d'ús

Objectius del web. 
El Mapa Barcelona + Sostenible és un mapa virtual interactiu, vinculat a l’OPEN GREEN MAP i alhora una xarxa social per a smartphones, que reuneix les iniciatives sòcio-ambientals rellevants de la ciutat. En concret, el mapa proporciona informació pràctica sobre punts d’interès (p.ex., botigues, allotjaments, equipaments i infraestructures), itineraris senyalitzats amb codis QR, i experiències ciutadanes (relats, fotografies, activitats) a la ciutat.

El seu objectiu, doncs, és dinamitzar la cultura de la sostenibilitat de Barcelona a través d’un mapa interactiu, realitzat de forma col·laborativa entre ciutadans, empreses, entitats i administració que mostra iniciatives i/o recursos que contribueixen a la millora de l’entorn urbà, a la construcció d’una estructura social més equitativa i inclusiva i a l’enriquiment del teixit comunitari i veïnal.

Així mateix, vol proporcionar una informació completa, actualitzada i de qualitat, veraç, precisa i accessible, que sigui d’utilitat per a la major quantitat de persones que la consultin. Aquesta actualització dependrà de les dades de què disposi l’Ajuntament i de les que proporcionin els tercers que hi col·laborin.

L’actualització de la informació facilitada per tercers és responsabilitat de la persona o entitat proveïdora. L’Ajuntament de Barcelona vetllarà perquè els proveïdors d’aquesta informació garanteixin l’actualització i el respecte segons la regulació vigent.

Per tot això, l’accés i la navegació pel lloc web seran lliures i anònims. Només si es vol incorporar informació caldrà registrar-se, segons s’especifica al punt tercer. Es pot incorporar qualsevol tipologia d’informació.

Acceptació de les condicions d’utilització. 
En accedir a aquest aplicatiu, considerem que accepteu totes les condicions d’utilització que es descriuen tot seguit. És per això que us preguem la seva atenta lectura.
 
Igualment, ens reservem el dret a modificar el present document, per la qual cosa us recomanem la consulta de les presents condicions d’ús cada vegada que accediu a aquest aplicatiu.
 
Donat que utilitzem dades relatives a altres aplicacions o pàgines web, us recordem que també heu d’observar l’acompliment de les seves condicions d’ús.
 
L’Ajuntament de Barcelona, com a propietari de l’aplicatiu, es reserva el dret d’incorporar les dades o continguts oferts per tercers, en qualsevol format, segons es detalla en les següents condicions, però també es reserva el dret de no incorporar-les, de modificar-les i/o treure-les, sense cap comunicació prèvia o a posteriori. A l’inrevés, en les dades o continguts oferts per tercers s’indicarà sempre la seva procedència, mitjançant el seu nom o el nick que hagi registrat en el fitxer intern del que es parla al següent punt.
 
L’Ajuntament de Barcelona no exerceix cap control, a priori, sobre la qualitat, originalitat, autenticitat, legalitat o seguretat dels continguts que els participants aportin a la plataforma. No obstant, l’Ajuntament de Barcelona es reserva la potestat —a la seva discreció i amb notificació a l’adreça web proporcionada— de suspendre temporalment les activitats d’un participant al lloc web, inhabilitar el seu compte de la manera que sigui, esborrar el seu contingut, eliminar el seu compte o enviar un avís, especialment —però sense limitar-s'hi— en els casos següents:
 
Si es produeix una infracció manifesta d'aquestes condicions de participació.
Si l’Ajuntament creu justificadament que l’activitat de la persona participant és perjudicial per als altres, pel lloc web o per l’Ajuntament i així li ha notificat a l’adreça web proporcionada en registrar-se. 
 
Condicions Informàtiques. 

L’Ajuntament permet l’accés amb independència de l’opció tecnològica dels usuaris i de les usuàries, i, particularment, fomenta la utilització de les tecnologies basades en estàndards oberts. És de la vostra responsabilitat, però, la utilització de l’equipament informàtic adient per accedir a l’aplicatiu. En cap cas l’Ajuntament es farà responsable dels problemes que pugueu tenir per accedir-hi o per haver-hi accedit.
En el cas que vulgueu incorporar continguts a l’aplicatiu, haureu de registrar el vostre nom, una adreça de correu electrònic i un nick, en un fitxer que no apareixerà a l’aplicatiu i que serà utilitzat exclusivament per a poder identificar el propietari de les dades que s’han volgut incorporar. Les dades demanades són, en qualsevol cas, les mínimes imprescindibles a aquests efectes.
 
Tota aquella informació que es vulgui incorporar a l’aplicatiu serà visible immediatament i només serà eventualment revisada a posteriori. Si, en el moment de revisar-se, existissin dubtes sobre si s’ajusta a les presents condicions d’utilització, serà eliminada de l’aplicatiu, sense que sigui necessària cap comunicació.
 
L’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de modificar o deixar fora de funcionament l’aplicatiu, temporalment o definitiva, sense que sigui responsable dels danys que això pugui ocasionar als usuaris.
 
Igualment, l’Ajuntament es compromet a seguir una política de galetes respectuosa amb la privacitat.
 
Drets de propietat intel·lectual i industrial. 

L’Ajuntament de Barcelona protegeix la propietat intel·lectual i industrial.
Aquest aplicatiu és propietat de l’Ajuntament de Barcelona, que ofereix els seus continguts gratuïtament. Nogensmenys, en cas de reproduir els seus continguts, en tot o en part, se n’ha de fer esment.
 
Així, l’Ajuntament és el titular dels drets de propietat intel·lectual de les obres i prestacions que integren aquest web, o bé té la cessió o la llicència pel seu ús. Això inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu, el disseny gràfic i el programari d’aquest portal i, també, els textos, les imatges i els enregistraments que s’hi contenen. La reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquestes obres i prestacions, més enllà de les activitats directament autoritzades per la Llei de propietat intel·lectual, requereix l’autorització del titular. La present pàgina Web no confereix a les persones participants cap dret, ni cap titularitat sobre els citats continguts, que vagin més enllà del que es disposa en les presents condicions d’ús.
 
L’anterior afirmació inclou les icones, que no es podran modificar, adaptar, treure o afegir a altres documents sense permís exprés de la propietat.
 
Si no es diu una altra cosa, qualsevol contingut de l’aplicatiu és propietat de l’Ajuntament de Barcelona. Si qualsevol tercer vol afegir qualsevol contingut, ha de garantir a l’organització la possibilitat d’utilitzar-lo gratuïtament i sense condicions mentre l’Ajuntament de Barcelona opti per mantenir-lo accessible des de l’aplicatiu. Tot i això, la propietat del contingut afegit per un tercer continuarà sent seva.
 
Les persones participants s'abstindran de realitzar qualsevol activitat que infringeixi els drets de propietat intel·lectual o industrial tant de l’Ajuntament de Barcelona, o de qualsevol de les seves entitats o empreses vinculades o dependents, com de qualsevol tercer. En cas d’infringir qualsevol dret, l'usuari haurà de mantenir indemne l’Ajuntament de Barcelona -així com, si escau, qualsevol de les entitats o empreses vinculades o dependents-  de qualsevol acció o reclamació que es pogues interposar per raó de la infracció del participant.
 
Els participants, són responsables dels continguts que vulguin incorporar. Especialment garanteixen la veracitat de la informació que aportin, i que les opinions que expressin respectin degudament els drets de les altres persones. A més, els participants asseguren i garanteixen o bé que són autors dels continguts que pengen a la web (és a dir, que aquests són de creació pròpia, no havent estat copiats ni transformats totalment o parcial de cap altres), o bé que tenen el permís per a la seva utilització. En cas d’incorporar un link a una altra pàgina web o contingut, ni l’Ajuntament ni cap de les seves entitats o empreses vinculades o dependents no serà responsable de la seva política de privacitat dels llocs enllaçats ni dels continguts als que dirigeixi l’enllaç.
 
Les marques, noms comercials i signes distintius que apareguin en aquest web poden estar protegits per règims de propietat industrial, segons sigui aplicable, i pertanyen als titulars respectius. En queda prohibit l’ús que no tingui l’autorització del titular o no quedi emparat per la llei.

Tota referència que es faci en aquest lloc web, a productes i/o serveis de tercers, o a qualsevol altra informació que utilitzi la marca, el nom comercial o la denominació social de tercers, no constitueix per si patrocini o recomanació de cap classe.
 
En qualsevol cas, l’Ajuntament de Barcelona podrà examinar els continguts penjats a l’aplicatiu, i podrà escollir eliminar-los.
 
Dades de caràcter personal. 
L’Ajuntament garanteix la seguretat i la protecció de les dades personals.
Són dades de caràcter personal, totes aquelles que permetin la identificació d’una persona en concret, com la imatge. Per a l’aparició de qualsevol dada que es pugui considerar de caràcter personal a l’aplicatiu, es demanarà sempre el permís exprés de la persona afectada.

Les dades recollides figuraran en un fitxer, propietat de l’Ajuntament, segons allò disposat a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 
Queixes i suggeriments. 

Qualsevol queixa i/o suggeriment que tingueu referida a l’aplicatiu i/o als continguts incorporats s’haurà de realitzar a través de l’apartat corresponent de l’aplicatiu.
 
Si considereu que teniu cap dret sobre el material incorporat a l’aplicatiu, o que atempta contra la vostra intimitat, heu de notificar-ho a l’Ajuntament indicant el vostre nom, la titularitat de drets (aportant la prova o acreditació corresponent) i l’objecte del dret suposadament infringit. L’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de fer les verificacions que cregui oportunes abans de procedir a la retirada del contingut.
 
En qualsevol cas, la responsabilitat derivada dels continguts incorporats pels participants no serà de l’Ajuntament de Barcelona, sinó de qui l’hagi proporcionat. L’Ajuntament podrà reclamar a qui hagi incorporat continguts que no compleixin les presents condicions d’ús la indemnització pels danys, fins i tot d’imatge, que hagi pogut causar.
 
Així doncs, la responsabilitat pels continguts aportats és exclusiva de la persona usuària que els aporta.
 
Normes de conducta. 
En la utilització del present aplicatiu s’hauran d’observar especialment les següents normes:
 
Qualsevol contingut inclòs a l’aplicatiu ha d’evitar ser il·legal, difamatori, abusiu, ofensiu, obscè, discriminatori i/o invasiu amb la privacitat de qualsevol tercer. En aquest sentit, s’entén, tot i que no s’hi limita, aquella informació que:

- Sigui falsa o enganyosa.

- Violi la intimitat d’un tercer, com ara publicar detalls personals com el nom, l’adreça, el número de telèfon, el correu electrònic o una fotografia d’un particular.

- Tingui finalitats comercials, com ara publicar ofertes de feina o anuncis.

- Pugui incitar a l’odi, la discriminació, tingui sentit o caràcter sexual, violent, groller o pornogràfic, o pugui amenaçar o provocar. 

- Qualsevol contingut inclòs a l’aplicatiu ha de respectar els drets de propietat intel·lectual o dades personals d’un tercer ni de l’Ajuntament, com ara, tot i que no s’hi limita, copyright, marques registrades o altres drets de propietat intel.lectual i industrial o drets relacionats. 

- Qualsevol contingut inclòs a l’aplicatiu ha de respectar els drets dels menors d’edat. 

- S’ha d’evitar la introducció de virus informàtics en qualsevol de les seves formes (trollans, worms, etc.) en l’aplicatiu i/o amb la intenció de perjudicar el lloc web o els sistemes de l’Ajuntament o de qualsevol tercer. Igualment, queden prohibits el col·lapse intencionat del servei; l’enviament de correu brossa als usuaris, i els missatges amb caràcter de cadena de missatges, joc piramidal o joc d’atzar. 

La persona participant és responsable del seu ús correcte i garanteix que és el propietari de tota la informació que aporta al lloc web o que té el permís per a aportar-la. La persona participant es fa responsable del contingut de les seves aportacions i dels danys o reclamacions per part de tercers que se’n puguin derivar. En cap cas, l’Ajuntament de Barcelona serà responsable de l’ús indegut del lloc web o dels continguts compartits en el mateix, ni respondrà sobre la utilització que qualsevol persona física o jurídica faci de les idees aportades, ni sobre la idoneïtat, ni sobre els resultats derivats de les mateixes.
 
En el cas que es produeixi una disputa de qualsevol classe o per qualsevol motiu entre els participants al lloc web o qualsevol tercer, l’Ajuntament de Barcelona resta exempt de qualsevol responsabilitat per reclamacions, demandes o danys de qualsevol naturalesa que estiguin relacionats d’alguna manera amb aquesta disputa entre participants al lloc web i tercers. Nogensmenys, si s’observen dubtes sobre la pertinença o no de mantenir alguna dada a l’aplicatiu, l’Ajuntament podrà optar per treure’l.
 
Reutilització de la informació. 

L’Ajuntament permet i fomenta la reutilització de la informació difosa, amb els límits que preveu aquest avís legal i els que imposa la legislació vigent. Per això, l’Ajuntament de Barcelona permet la reutilització, amb finalitats no comercials, de totes les dades i informacions difoses per mitjà d’aquest web, sempre que no s’indiqui el contrari, amb les condicions següents:
 
- no alterar el contingut de la informació;

- no desnaturalitzar el sentit de la informació;

- esmentar la font de la informació;

- indicar la data de la darrera actualització, i no donar a entendre que l’Ajuntament patrocina o dóna suport a l’activitat en la qual es reutilitza la informació.La possibilitat de reutilitzar informació quedarà en tot cas limitada per la necessària protecció a altres drets, béns o interessos d’acord amb el que estableix la legislació vigent. En particular, qualsevol acte de reutilització de la informació continguda en aquest web ha de salvaguardar la protecció del règim de propietat intel·lectual i industrial i el règim de protecció de les dades personals. En concret, la reutilització d’obres i prestacions protegides pel règim de propietat intel·lectual queda subjecta als termes de la llicència de propietat intel·lectual que s’hagi establert en cada cas (vegeu l'apartat “Propietat intel·lectual i industrial”). Queda prohibida la reutilització d’obres i prestacions per a les quals s’hagi indicat la reserva dels drets de propietat intel·lectual.

L’Ajuntament s’ajusta al marc legal en vigor en matèria de responsabilitat pels continguts. Així, assumeix, d’acord amb la legislació vigent, la responsabilitat pels continguts d’aquest web que hagin estat elaborats pel mateix Ajuntament.

Pel que fa als continguts subministrats per usuaris i tercers, són d’aplicació les exclusions de responsabilitat previstes en els articles 13 a 17 de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. En particular, pel que fa als continguts enllaçats, s’aplica l’exclusió de responsabilitat de l’article 17 de la mateixa llei.

L’Ajuntament no respon del mal ús que els usuaris puguin fer dels continguts del web
 
Tallers de mapatge. 

L’Ajuntament, per a la introducció de dades a l’aplicatiu organitzarà tallers de mapeig, orientats a la prospecció de noves dades que puguin resultar d’interès. L’Ajuntament podrà portar a terme aquests tallers per sí o per encàrrec a altres organitzacions.
 
La propietat de les dades obtingudes serà de qui les obtingui, si no són propietat de tercer o bé afecten a la seva imatge personal, per la qual cosa es demanarà la incorporació al registre esmentat al punt 3 de qualsevol participant en aquests tallers, sigui persona física o jurídica.
 
Si les dades obtingudes fossin propietat d’un tercer, fins i tot pel que fa a drets d’imatge, se l’informarà sobre la existència de l’aplicatiu i es demanarà la seva autorització per penjar aquestes dades a l’aplicatiu, en les mateixes condicions que si ell mateix hagués volgut incorporar-les. És per això que es demanarà la seva incorporació al registre esmentat al punt 3.
 
També es podran incorporar dades obtingudes en tallers organitzats per altres entitats. En aquest cas, la entitat organitzadora haurà de donar-se d’alta en el registre especificat al punt 3 i les dades recollides podran ser de la seva propietat, si no pertanyen a un tercer, cas en el qual hauran de gestionar la corresponent incorporació al registre de dades d’aquell, sota la seva responsabilitat.
 
Normes sobre jurisdicció. 
Les normes de l’ordenament jurídic espanyol regeixen de manera exclusiva aquestes condicions d'ús. Qualsevol litigi, controvèrsia o reclamació sorgida arran d'aquestes condicions d'ús, o en relació amb elles, o bé la infracció, rescissió i invalidació d'aquestes condicions, es resoldran exclusivament al tribunal competent de Barcelona (Espanya).