This site uses our own and third party cookies to improve our services. If you continue to browse, consider accepting its use. 
You can get more information or how to change your browser settings.   Cookies Policy

Contaminació lumínica de Barcelona

04-09-2017

Des de Mallorca o el Pirineu Central s'aprecia l'halo lluminós de Barcelona.

S’entén per contaminació lumínica o lluminosa l’emissió directa o indirecta a l’atmosfera de fluxos de llum de fonts artificials nocturnes en intensitats, direccions o rangs espectrals innecessaris per a l'execució de les activitats previstes a la zona en què s’han instal·lat els
llums.
Aquesta brillantor és per la mala qualitat i orientació de l'enllumenat, tant públic com privat. És llum no s'aprofitada per a il·luminar el terra, els carrers i allí on fem vida doncs l'enviem per sobre l'horitzó i als núvols.
Provoca la minva de la foscor de la nit i l'ocultament dels astres. Els núbols i les partícules en suspensió potencien l'efecte damunt les ciutat i alteren de forma significativa l'equilibri presa-depredador dels animals.
Catalunya va va aprovar la Llei de Contaminació lumínica l'any 2001, i l'Estat una altra al 2008. Barcelona, té un pla director de il·luminació des del 2012. Els edificis simbòlics o no, i les superfícies comercials només poden il·luminar-se de dijous a dissabte entre les vuit i les dotze de la nit. L’excepció són els làsers de les columnes de Montjuïc.

Segons l’IDAE, el 95% de les instal·lacions d’enllumenat són públiques (viari, vial, ornamental, instal·lacions esportives, de seguretat). El 5% restant és privat: comercial/publicitari, domèstic, industrial i d’oci. A l'AMB l’enllumenat públic i els equipaments, són els sectors més consumidors d’energia dels Ajuntaments, en superar sovint el 80% del consum energètic total.Segons estudis publicats, Espanya és el país europeu amb més consum en enllumenat públic per habitant, d’entre 114-118 kWh/hab, mentre a Alemanya o França és de 91 i 43 kWh/hab, respectivament.

La contaminació lumínica té repercusions
Econòmiques:
 • Un abús dels recursos naturals (combustibles, energia i recursos).
 • Nomes a Alemanya (1998), l'energia malbaratada en il·luminar els núvols equivalia a la d'una central nuclear.
 • Malbaratament d'impostos.
Ecològiques:
 • Canvis en les poblacions animals (plagues, extincions....).
 • Desorientació a la fauna (aus, insectes, tortugues,...).
 • Abús dels recursos naturals.
 • Emissións de CO2, residus nuclears i de residus sòlids d'alta toxicitat de làmpades de metalls pesats.
Socials:
 • Llums mal orientats o massa potents enlluernen, fan perdre agudesa visual i generen zones d'ombra massa contrastades.
 • Entrada de llum externa als habitatges.
 • La pèrdua de les nits amb estels.
 • Impideix la pràctica de l'Astronomia. L'halo lluminós de l'àrea metropolitana de Barcelona es veu des de Mallorca i des del Pirineu Central (Tourmalet).
L'exposició a la llum nocturna provoca una alteració del ritme dia-nit que ocasiona canvis fisiològics que incrementen patologies prèvies o provoquen, a llarg termini, malalties cardiovasculars, síndrome metabòlica, deteriorament cognitiu, trastorns afectius, envelliment precós o determinats tipus de càncer com el de mama, pròstata i còlon-rectal en individus exposats de forma repetida i/o perllongada a llum excessiva, com empleats dels torns de nit.

Els requeriment de la il·luminació pública són:
 • Il·luminar de dalt a baix i si no és possible, orientar la llum per a evitar sobrepassar l'objecte o edifici a il.luminar.
 • Orientar els focus per sota l'horitzontal i apantallar-los.
 • Fer servir la millor tecnologia disponible en il·luminació.
 • Reciclar correctament les làmpades contaminants.
 • Apagar els llums exteriors quan no siguin necessaris.
 • Apagar l'enllumenat de públic després de mitjanit.
 • Dirigir el feix de llum vers la via pública i apantallar correctament les làmpades.
 • No fer servir llums de bola sense pantalla totalment opaca i reflectora.
 • No dirigir llums, focus ni làser cap el cel.

Més informació:
Contaminació lluminosa a l'AMB
Un estudi determina que el cel nocturn de Barcelona pot ser fins a sis vegades més brillant quan hi ha núvols
La contaminación lumínica. Aproximación al problema en el barrio de Sants (Barcelona)
Cel Fosc - Evita la contaminació lumínica
 

5528f8a40a92f4711a8b456a
53962bce0a92f4261f8b45ac
54468e780a92f4ae1f8b4568

Latest Pictures

Recent Stories